Star Remedies Logo
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Star Remedies Logo
Home » 38 bachbloesems - overzicht
Ainsworths Bach Bloesem Producten

38 BACH BLOESEM ESSENCES

Een overzicht van de verschillende Bach Bloesems volgens Edward Bach. In totaal ontwikkelde Bach 38 verschillende Bach Bloesem essences waarvan de eerste 19 Bach bloesems werden geprepareerd volgens de zonne-methode. De bach bloesems van Ainsworths zijn gemaakt volgens de originele methode en hebben de orginele verdunning van 1:240. De Bach bloesem essences van Healing Herbs (los te koop in onze webshop) hebben een verdunning van 1:400.

38 BACH BLOESEM ESSENCES – OVERZICHT

1. Agrimony: Geestelijke kwelling, geheim gehouden zorgen, schijnbare opgewektheid, nare emoties tijdens het slapen.

2. Aspen: Onverklaarbare schrikmomenten, ongerustheid, onplezierige vrees gevoelens, nare emoties bij het slapen.

3. Beech: Onverdraagzaamheid, kritiek, de eeuwige vitters, scherpe humor, cynische kritiek

4. Centaury: Zwakke wil, gemakkelijk te beïnvloeden, gewillig dienen, hoffelijk, meegaand, hulpvaardig, bedwateren.

5. Cerato: Onzekerheid, dwaasheid, twijfel aan eigen bekwaamheid, onzelfstandigheid, innerlijke zwakheid.

6. Cherry Plum: Vertwijfeling, vrees het verstand te verliezen, onbeheersbaarheid, het onbewust schuren van de tanden in de slaap, in spannende perioden de nagels af bijten, waanvoorstellingen, zielskwellingen, bedwateren.

7. Chetsnut Bud: Niets lerend van ondervindingen, herhaling van fouten, onachtzaamheid, moeite te concentreren, slecht geheugen, onvermogen aan de eisen van het dagelijkse leven te voldoen.

8. Chicory: Ontroerend bezorgd om hun naasten, verlangen dankbaarheid van anderen, eigenliefde, medelijden met zichzelf, vrees alleen te zijn, gauw gekwetst in gevoelens.

9. Clematis: Dagdromers, bewusteloosheid, onoplettendheid, kleine ongelukjes, niet kunnen concentreren, wensvoorstellingen.

10. Crab Apple: Perfectionisme, overgevoelig voor wanorde, afkeer van lichamelijke als ‘mentale verontreiniging’, voelt zich innerlijk niet schoon, seksuele problemen vanuit het gevoel dat het moreel verkeerd en smerig is, idee-fixe.

11. Elm: Gevoel tekort te schieten, acute overbelasting door eisen van buitenaf, tijdelijke uitputting, kortstondig verlies van geheugen.

12. Gentian: exogene reactieve emotionele somberheid, eeuwige pessimisten, twijfel, neerslachtig, ontmoediging.

13. Gorse: Heeft de moed verloren, diepe emotionele wanhoop, verloren vertrouwen, geeft het op en wacht op emotionele hulp van buitenaf.

14. Heather: Vrezen voor ziekten, willen doorlopend publiek hebben, sterk op zichzelf gericht, bezorgd over zichzelf.

15. Holly: Emotionele gevoelens van woede, haat, nijd, afgunst, willen wat een ander heeft, gevoelens van wantrouwen, gevoel het zelfbeheersing te verliezen.

16. Honeysuckle: Emotionele gevoelens om vast te houden en te verlangen naar de goede oude tijd, stilstaan bij het verleden, niet in het hier en nu willen zijn door onaangename gevoelens.

17. Hornbeam: Emotionele geestelijke vermoeidheid, “Maandag-ochtendgevoel”, bij moeite om te concentreren, mentale emotionele overbelasting.

18. Impatiens: Ongeduld, hectisch, emotioneel sterk gevoelig reageren op prikkels van buitenaf, uiterste emotionele gespannenheid, innerlijke dwang.

19. Larch: Gebrek aan zelfvertrouwen, verwachting te falen, gevoel van somberheid, vrees voor een examen begint al weken voor het examen.

20. Mimulus: Vrees met bekende oorzaak, gevoelig voor harde geluiden, agressie, koude, conflicten, verlegenheid, overgevoelig, vrees voor examen, vrees voor de examinator.

21. Mustard: Somberheid van binnenin je systeem, diepe somberheid zonder herkenbare oorzaak, extreem triest en somber voelen, verdrietige blijk op verleden, innerlijke leegte.

22. Oak: Verantwoordelijke betrouwbare mensen, geven nooit op, overwerkt zich uit overdreven plichtsgevoel, nemen anderen het werk uit handen, emotionele lichamelijke en geestelijke uitputting, het plichtsbesef als alibi voor de roofbouw op de gezondheid.

23. Olive: Algehele emotionele uitputting, emotioneel geestelijke vermoeidheid, innerlijke leegte, fysiek en psychisch aan hun eind, chronische overbelasting, reserves aan energie zijn uitgeput, willen maar één ding: slapen.

24. Pine: Beschuldigen zichzelf, schuldgevoelens, extreme somberheid, constant een slecht geweten, kunnen geen geschenken aanvaarden.

25. Red Chestnut: Constante vrees en zorg om anderen.

26. Rock Rose: Schrik, uiterste vrees, crisissituaties, van schrik verlamd zijn, radeloosheid.

27. Rock Water: Hoge idealen, extreme morele opvattingen, idealen, door hun starre voorstellingen van hun leven wordt het leven alleen maar moeilijker, onderdrukking van lustgevoelens.

28. Scleranthus: Onzekerheid en besluiteloosheid, wisselende stemming, onstandvastigheid, niet tegen reizen op het water, in de lucht of met de auto kunnen, niet kunnen kiezen tussen twee mogelijkheden.

29. Star of Bethlehem: Geestelijke schrik, lichamelijke schrik, na een schokkende gebeurtenis blijven hangen in de daarbij horende emotie, misselijk en duizelig na een klap of ongeluk met het hoofd, kwetsbaar.

30. Sweet Chestnut: “De nacht van de ziel”, uiterste emotionele geestelijke vrees, hopeloosheid, wanhoop, eenzaamheid, volkomen vertwijfeld.

31. Vervain: Idealisten, teveel geestdrift, extreme belasting van het emotionele spanningsveld, innerlijke onrust, een altijd aanwezig gevoel van spanning, perfectionisten, kunnen niet tegen onrechtvaardigheid.

32. Vine: Overheersend zijn, eerzucht, onbuigzaamheid, streng, dominant, gevoelsarm, zelfverzekerd.

33. Walnut: Overgevoeligheid voor denkbeelden, beïnvloedbaar, verbreken van oude banden, climacterium, verhuizing, verandering van beroep, verandering van school, pensionering, uitleef-fase, ‘de ondersteunende bloesem die de emotionele doorbraak bewerkt’.

34. Water Violet: Trots, gereserveerdheid, zich uit de hoogte gedragen, ‘anderen vinden mij verwaand’, geïsoleerd, je alleen voelen.

35. White Chestnut: Aanhoudende ongewenste gedachten, discussies in gedachten, gesprekken in gedachten, ‘grammofoonplaat-denken’, doorlopend moe.

36. Wild Oat: ‘Opgebrandheid’, emotionele innerlijke leegte, geen doel in het leven, onzekerheid, extreme somberheid, ontevredenheid, ’12 ambachten 13  ongelukken’, met niets blij meer zijn in het leven, vage klachten die in geen enkel ziektebeeld te passen zijn.

37. Wild Rose: Berusting, lusteloos, vermoeidheid die met niets weggaat, vermoeidheid die ‘geen reden heeft’, hebben innerlijk de strijd opgegeven, voelt zich emotioneel geestelijk leeggezogen, futloos.

38. Willow: Haat, verbittering, afgunst, woede die binnenin blijft smeulen, ‘waaraan heb ik dat verdiend’, slachtoffer van het noodlot.

39. Eerste Hulp Essences:
is een samenstelling van vijf bach essences, nl. :

  • Star of Bethlehem
  • Rock Rose
  • Impatiens
  • Cherry Plum
  • Clematis

Het indicatiespectrum van deze essence gaat van een geestelijke noodsituatie als acuut heftig schrikken, ernstige berichten, jobstijdingen tot lichamelijk ongemak, verbrandingen en ongelukken.

De Bach bloesem essences dienen niet ter vervanging van medische behandeling. Het is altijd noodzakelijk om uw arts te raadplegen.

BACH BLOESEM ESSENCES EN BACH BLOESEM THERAPIE VERVANGEN GEEN ARTS OF MEDISCH SPECIALIST. HET IS ALTIJD NOODZAKELIJK OM EERST UW ARTS TE RAADPLEGEN.
Bach Bloesem set
Dr. Edward Bach
Healing Herbs Set
Ainsworths Agrimony 10ml.
Visa Mastercard American Express Diners Club Discover
Alle prijzen zijn inclusief BTW
menuchevron-downwarning linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram