De bloesems herstellen door hun trillingen het contact met het hoger zelf en helpen de betrokkenen de deugd verder te ontwikkelen. “De negatieve zielstoestanden worden niet als symptomen “bestreden”, want daardoor zou men ze energetisch in stand houden. Ze worden veeleer door hogere energietrillingen als het ware overstroomd, waardoor ze, zoals Edward Bach het noemt, “wegsmelten als sneeuw voor de zon”.