Star Remedies Logo
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Star Remedies Logo
Home » Onze Merken » Animal Essences Wild Earth door Daniel Mapel » Individual Essences - Individuele Animal Essences

WILD EARTH ANIMAL ESSENCES – INDIVIDUAL ESSENCES

Bat (Vleermuis)

Draagt bij om je te helpen om te zien en je weg te vinden door je eigen donkerte. Geeft emotionele ondersteuning voor vertrouwen om onopgeloste zaken onder ogen te zien en te genezen. Om het goddelijke in de vorm van de schaduw te eren en ervaren. Helpt je om te weten wie en waar je bent.

Bear (Beer)

Ter emotionele ondersteuning om op een diep niveau in contact te komen met de kracht en de ritmen van de aarde. Geeft steun bij de ontwikkeling van ideeën, plannen en dromen en helpt ze tot vervulling te brengen. Zorgt dat je bij de kracht van je onderbewuste kan komen. Helpt je je af te stemmen op je eigen natuurlijke cyclus van overwintering en tevoorschijn komen. Om kracht, geaardheid en macht te cultiveren.

Beaver (Bever)

Als meesterarchitect en -bouwer geeft Beaver steun bij het creëren van je levensplan. Bevordert helder denken, plannen, creëren en het oplossen van problemen. Vooral nuttig bij het begin van nieuwe projecten en ondernemingen. Geeft steun bij het accepteren van structuur als noodzakelijk onderdeel van het creatieve proces.

Buffalo (Buffel)

Helpt je om het langzamer aan te doen en in contact te komen met de resonantie en ritmen van de aarde. Bevordert een gevoel van heiligheid en wetenschap dat we allemaal deel uitmaken van een heilig web. Als een docent van stilte moedigt Buffalo je aan om ervaringen van diepe innerlijke stilte, kalmte en bespiegeling te ondergaan. Verhoogt gevoelens van dankbaarheid voor het geschenk van al het leven.

Bumblebee (Hommel)

Geeft je de emotionele ondersteuning om je kracht als sterk en volledig capabel mens op te eisen. Bevordert de ervaring van je kracht, een gevoel van onoverwinnelijkheid en hoogste
vertrouwen in het eigen te kunnen. Geeft steun om datgene te bereiken dat anders misschien onmogelijk lijkt.

Butterfly (Vlinder)

Is een emotionele ondersteuner die helpt als katalysator voor verandering, geeft steun in tijden van emotionele en spirituele verandering. Laat je ervaren om los te laten, verder te gaan en erop te vertrouwen dat de wind je kan dragen. Bevordert gevoelens van lichtheid, gratie en een zacht vloeien in geven en ontvangen. Bevordert een harmonieus evenwicht tussen kwetsbaarheid en kracht in jezelf.

Canada Goose (Canadese gans)

Helpt je contact te maken met het leven als onderdeel van een heilige cirkel. Helpt je om te weten waar je naar toe gaat, om je je altijd thuis te voelen. Voor bewustwording van de grote cyclus van geboren worden, sterven en vernieuwing in ons en om ons heen. Geeft emotionele ondersteuning aan diegenen die de weg kwijt zijn en die hun spirituele midden willen vinden. Helpt je om te weten wanneer je moet leiden en wanneer je leiding moet zoeken en moet volgen.

Cheetah (Jachtluipaard)

Geeft emotionele ondersteuning om taken heel snel, efficiënt en gefocust te volbrengen. Geeft een zetje aan diegenen die het gevoel hebben vast te zitten of geblokkeerd te zijn. Ondersteunt het zenuwstelsel van diegenen die er een hectische levensstijl op nahouden. Helpt je op weg als er een beslissing genomen moet worden. Voor diegenen die efficiënt willen leren omgaan met hun tijd en hulpbronnen.

Chimpanzee

Helpt je in contact te komen met de eenvoud en vreugde van het leven. Bevordert contacten met anderen en geeft steun aan diegenen die zich sociaal geremd of ongemakkelijk voelen. Helpt je om jezelf helemaal te accepteren in alle aspecten van het mens-zijn. Bevordert speelsheid, nieuwsgierigheid en uitdrukkingsvermogen. Helpt een gevoel geven van het leven als harmonieus samenzijn.

Crow (Kraai)

Als een sjamanistische leraar geeft Crow emotionele ondersteuning bij het ontdekken en vergroten van je sjamanistische krachten. Helpt je om diep in de aard van de realiteit te kijken. Helpt je om je intuïtieve vermogens te ontwikkelen en eigen te maken. Maakt het makkelijker de paradoxale lessen van het leven te ontdekken. Om je tussen de koninkrijken te bewegen, om de illusie door te prikken. “Open je ogen, open je oren, alles is niet zoals het lijkt.”

Deer (Hert)

Om je weloverwogen, zeer bewust en kalm voort te bewegen. Bevordert zachtheid en vredigheid. Vergroot het vermogen om snel van richting te veranderen zonder je zwaartepunt kwijt te raken. Verdiept het bewustzijn van het hier en nu. Om met grotere helderheid te kunnen zien wat er om je heen en in jezelf gebeurt. Bevordert op zachtaardige wijze overgave, nederigheid en vertrouwen.

Dolphin (Dolfijn)

Als de grote docent van de kracht van het spel en onvoorwaardelijke liefde versterkt Dolphin gevoelens van vreugde, plezier en
blijdschap, alsmede compassie voor het eigen leed en dat van anderen. Verdiept de kracht van genezing en transformatie door adem, water, liefde, blijdschap en meditatie. Vergroot het vermogen dromen te herinneren, de psychische ontwikkeling en telepathische communicatie tussen mensen en dieren.

Dove (Duif)

Ter bevordering van gevoelens van vredigheid, kalmte en stilte in het hart van je leven. Brengt de denkende geest tot rust en maakt
het mogelijk de glorie van God in het hier en nu te ervaren. Geeft je een besef van het goddelijke vrouwelijke en de hemelse zegen, en laat je de schoonheid van de eenvoud appreciëren.

Dragonfly (Libelle)

Als meester van de illusie helpt Dragonfly je bij het reizen tussen de dimensies en om je open te stellen voor spirituele energieën. Om te ontspannen en dromerige, luchtige, lichte energie te ervaren. Geeft steun om te kalmeren en ontspannen te rusten na drukke periodes. Bevordert het loslaten en spirituele expansie.

Eagle (Adelaar)

Om je boven aardse zaken te verheffen om perspectief en helderheid te verkrijgen. Helpt je om boven het allerdaagse uit te stijgen
en de diepste waarheid in de kern van een situatie te zien. Helpt je om je open te stellen voor het goddelijke om creatieve inspiratie te krijgen. Om met grote geestdrift hoog te vliegen, om contact te maken met je hogere zelf en met de goddelijke leiding.

Elephant (Olifant)

Voor diepe geaardheid en spirituele expansie. Vergroot telepathische communicatie over afstanden en helpt je om naar jezelf en
anderen te luisteren. Om te onthouden wat belangrijk is. Om je intuïtieve, vrouwelijke aard te eren en om Moeder Aarde in haar alles omvattendheid te ervaren. Bevordert inclusief leiderschap dat begaan is met het welzijn van allen.

Fox (Vos)

Geeft steun bij de ontwikkeling van een onafhankelijke denkwijze en vertrouwen in de eigen beslissingen. Vergroot het vermogen
slimme oplossingen te vinden in moeilijke situaties. Om de sociale conditionering te doorbreken en je eigen weg te vinden. Helpt je om te kijken hoe een situatie zich ontvouwt en om wijze beslissingen te nemen. Helpt je om op je strepen te staan.

Frog (Kikker)

Helpt om de wereld van alledag als wonderlijk te zien. Helpt je je bewust te worden en te vertrouwen op het leven als wonderlijk,
herscheppend proces. Geeft kracht en zekerheid aan diegenen die diepe emotionele en spirituele veranderingen ondergaan. Om te leren soepel om te gaan met verandering en transformatie als constant gegeven in het leven.

Gazelle

Helpt je je kwetsbaarheid onder ogen te zien en om de kracht van gezonde kwetsbaarheid te leren. Om je veilig te voelen in de wereld. Helpt je je zeer bewust te worden van wat er om je heen gebeurt en helpt je een fijn afgesteld gevoel van alertheid en bewustzijn te ontwikkelen. Om je zacht maar tegelijk met zelfvertrouwen door de wereld te bewegen.

Giraffe (Giraf)

Ontwikkelt het vermogen je levensterrein vanuit een breed, helder en geaard perspectief te bekijken. Bevordert spirituele groei en visie, maar helpt je tegelijkertijd deze vanuit een goed geaard middelpunt te ervaren. Helpt je je om het welzijn van anderen te bekommeren en je nek uit te steken voor anderen.

Hippopotamus (Nijlpaard)

Geeft diepe geaardheid en stevige steun om met onopgeloste emotionele zaken in de weer te gaan. Helpt diegenen die hun
gevoelens moeten leren begrijpen en ermee te leven. Helpt je de fysieke en emotionele kanten van het leven geïntegreerd te ervaren. Voor het ontwikkelen van een spiritualiteit die stevig in het leven in de fysieke wereld geworteld is.

Hummingbird (Kolibri)

Bevordert gevoelens van vreugde, blijdschap en het vieren van het geschenk van leven. Om er minder zwaar aan te tillen. Zorgt
voor zachte reiniging en verwijdert overblijfselen van recente emotionele gebeurtenissen. Nuttig in tijden van lichamelijke verandering (reizen, verandering van huis/werk, etc). Geeft moed bij emotionele uitdagingen en steun bij het aanpakken van onopgeloste zaken uit het verleden.

Jaguar (Jachtluipaard)

Bevordert een diepe connectie met de sjamanistische kracht en de kracht van het regenwoud. Om diepe geaardheid en
een gevoel van eenheid met de natuur te ervaren. Om een intens gevoel van spirituele eenheid in de kern van je leven te ontwikkelen.

Lion (Leeuw)

Helpt je om je diepste persoonlijke autoriteit en spirituele macht op te eisen. Bevordert een gevoel van welzijn en kracht en helpt je in contact te komen met de innerlijke archetypen van de Koning/Koningin. Helpt je moed te ontwikkelen en je vrezen onder ogen te zien. Vergroot en bevordert zelfvertrouwen. Bevordert leiderschap, prestaties en succes.

Mountain Lion (Poema)

Helpt het bevorderen van daadkrachtig te handelen. Geeft krachtige steun om je dromen en visies na te leven. Geeft je steun om trouw aan jezelf te blijven ondanks afleiding en tegenslagen. Bevordert het vermogen om te doen wat je zegt. Helpt je je door je vrezen heen te slaan en bevordert de ontwikkeling van zelfvertrouwen. Zorgt voor evenwicht tussen de kracht en zachtheid in jezelf.

Otter

Helpt je toegang te krijgen tot je eigen speelse kind-zelf. Houdt je licht en speels, ook bij ernstige zaken. Bevordert uiting van humor en lachen. Geeft je het gevoel dat je het leven niet te serieus hoeft te nemen. Moedigt aan om het leven als een vermakelijk, leuk spel te zien. Verhoogt een gevoel van vrijheid, lichtheid en blijdschap dat je leeft.

Owl (Uil)

Om bij je eigen hoogste wijsheid te komen en daarnaar te handelen. Om scherp door het donker heen te kunnen kijken. Helpt je om
direct aandacht te schenken aan die zaken die het nodig hebben. Vergroot de intuïtie en het vermogen dingen te “zien” die normaal gesproken niet gezien worden. Bevordert helderheid van geest, helpt de waarheid in de kern van situaties te zien en om met mededogen vanaf je hoogste plek te spreken.

Peacock (Pauw)

Bevordert een gevoel van volheid, volmaaktheid en heelheid binnen jezelf. Om je autenticiteit en autoriteit op te eisen. Brengt je
meest geïntegreerde zelf naar voren. Vergroot je zelfvertrouwen en steunt je gevoel van eigenwaarde. Om spirituele overvloed op te roepen en om jouw schoonheid in de wereld tot uitdrukking te brengen. Bevordert ervaringen van de archetypische energieën van de Koning & Koningin.

Polar Bear (Ijsbeer)

Helpt je om je op sterk geaarde wijze voort te bewegen. Bevordert integratie tussen geworteldheid en actie. Voor een diepere ervaring van geaardheid en kracht op je spirituele zoektocht en pad.

Rabbit (Konijn)

Geeft steun bij het creëren van overvloed op alle niveau’s van het leven. Bevordert en verhoogt de aangeboren creativiteit.
Vergroot het vertrouwen in je vermogen jouw droomleven te creëren. Geeft steun als je in drukke periodes met veel veranderingen of activiteiten te maken hebt. Bevordert creativiteit en uitdrukkingsvermogen in alle aspecten van het leven.

Raccoon (Wasbeer)

Geeft steun bij het ontdekken en accepteren van verborgen aspecten van jezelf. Om de Waarheid te ontmaskeren. Om je soepel
en met gemak tussen de vele verschillende levensrollen te bewegen (bijv. moeder, vrouw, werknemer, zus, dochter, etc). Om te genieten van de vele aspecten van het Zelf en plezier te vinden in de overgang van het een naar het ander.

Robin (Roodborstje)

Voor het koesteren en bemoederen van jezelf. Helpt bij het opbouwen van een gezonde volwassen ego. Ondersteunt je vermogen een liefhebbende ouder te zijn; om in harmonie binnen het gezin te leven, en om liefde als een vorm van dienstverlening te ervaren. Om dat wat nieuw is in je leven te aarden. Helpt harmonie uit chaos te scheppen en geeft steun bij het herstel na een emotioneel trauma. Een voorbode van de lente, hoop en geluk binnenin jezelf.

Salamander

Om in contact te komen met de mysteries van de aarde. Helpt om je te aarden en om kracht te vinden d.m.v. contact met de mysteries van transformatie en regeneratie. Om de geheimen van de onderwereld te ontdekken. Om dieper in te gaan op het hier en nu, en toegang te krijgen tot de sjamanistische kracht die je tot je beschikking hebt in het hart van het hier en nu.

Salmon (Zalm)

Ter bevordering van een bewustzijn van het leven als een terugreis naar het Goddelijke. Helpt om spirituele betekenis en een doel in
het leven te ontdekken. Geeft steun bij het ontdekken en verdiepen van de ervaring van je spirituele pad. Om doelbewust voorwaarts te gaan naar je eigen bestemming terwijl je vertrouwen hebt in het onbekende. Om je over te geven aan het spirituele mysterie van het leven.

Seal (Zeehond)

Als de grote docent van gemak en moeiteloosheid helpt Seal je te leren een inspanning te leveren en vervolgens de zaken de ruimte te
geven om zich natuurlijk te ontwikkelen. Om te leren met gratie en gemak door het leven te vloeien. Help diegenen die te veel hun best doen. Om lekker in je lijf te zitten en een positief lichaamsbeeld te bevorderen. Om de kunst van het simpelweg Zijn te leren. Bevordert gevoelens van liefheid en onschuld en helpt je je zorgen los te laten en van het leven te genieten.

Snake (Slang)

Als een sjamanistische leraar bevordert Snake de initiatie in de diepste, transpersonele delen van de psyche. Geeft krachtige steun bij transformatie op de diepst liggende niveau’s. Helpt je om ervaringen met archetypische energieën, waaronder dood en wedergeboorte, te integreren. Om je te doordringen van de diepste mysteriën van de schepping.

Spider (Spin)

Als “Wever van het Web” zorgt Spider voor innerlijke verbondenheid en integratie. Maakt het makkelijker om bij je eigen diepst gelegen innerlijke wijsheid te komen en bevordert een gevoel van volmaaktheid. Als geleider van onderlinge verbondenheid helpt Spider innerlijke zaken samen te brengen die je tot nu toe als afzonderlijk hebt ervaren. Bevordert een gevoel van erbij horen, verbondenheid en integratie op alle niveau’s van het zijn.

Squirrel (Eekhoorn)

Helpt je om werk en plezier dynamisch te integreren. Vergroot het bewustzijn van het geestdriftige kind in jezelf – maakt dat
drukke mensen hun werk als een spel kunnen zien. Maakt van elke taak een leuk spelletje. Vergroot het vermogen middelen te verzamelen en op te slaan. Helpt bij het plannen en sparen voor de toekomst.

Swan (Zwaan)

Vergroot het vermogen de eigen goedheid en schoonheid te erkennen en aanvaarden. Bevordert een gevoel van gratie en maakt het
makkelijker om alles als een afspiegeling van het Goddelijke te zien. Versterkt het gevoel van eigenwaarde. Helpt om de goedheid in anderen te zien. Spoort je aan om het leven als een kostbaar en heilig geschenk te zien. Geeft je het gevoel dat je je in schoonheid voortbeweegt.

Tiger (Tijger)

Om de geest tot rust te brengen en in het pure, rauwe bewustzijn en de kracht van het hier en nu te komen. Helpt je om sterk en gefocust te worden. Bevordert een gevoel van spirituele kracht en meesterschap. Om een standvastige geest te cultiveren en om met kracht en helderheid vanuit je hoogste plek te opereren. Zet aan tot juist handelen als je voor tegenstrijdige of moeilijke keuzes staat.

Turtle (Zeeschildpad)

Geeft een diep gevoel van geaardheid en eenheid met de aarde. Geeft emotionele en psychische bescherming en helpt je om je
veilig te voelen in intense situaties en omgevingen. Helpt je om op het hier en nu te focussen en lopende zaken af te handelen. Helpt je ook om het rustig aan te doen en van het hier en nu te genieten. Geeft steun bij dingen die je in je eentje doet.

Whale (Walvis)

Een geavanceerde essence die je emotioneel ondersteund om in verbinding te komen met de hogere niveau’s van het bewustzijn boven het aardse rijk. Voor spirituele groei op de diepliggende niveau’s. Maakt de geest kalm en helder en maakt het mogelijk in contact te komen met hogere Intelligentie. Om het “grotere beeld” van de realiteit te onderzoeken zoals die te zien is vanuit de hogere regionen – op de niveau’s van intersoortelijk en intergallactische kennis en communicatie. Om verbinding te krijgen met “de kennis van de eeuwigheid.”

Wild Horse (Wild paard)

Als een emotionele ondersteuning voor het hart bevordert Wild Horse een gevoel van liefdevolle openheid, erbij horen en verbondenheid met anderen. Geeft steun bij de ontwikkeling van een dieper zelfbewustzijn, zorgt voor kracht, uithoudingsvermogen en sterkte in het diepst van je hart. Opent voorzichtig het hartchakra. Geeft steun aan hen die eenzaam en sterk ontmoedigd zijn in alle aspecten van het leven en de moed verloren hebben.

Wolf

Bevordert het aarden en een gevoel van goddelijke aanwezigheid. Om toegang te krijgen tot je eigen vermogen de waarheid te kennen. Helpt om relaties te definiëren en gezonde grenzen te stellen tegenover anderen. Zorgt voor verwantschap en gemeenschapsgevoel. Bevordert juist handelen. Om een vreugdevolle geest, een krachtig karakter en integriteit te kweken en
verplichtingen voor het leven na te komen.

Zebra

Om een diepgaande integratie van de tegenstellingen in jezelf te ervaren. Helpt je om boven zwart/wit denken uit te stijgen en om projecties los te laten. Om de echte waarheid te zien achter datgene dat eerst misschien verborgen of verstopt leek. Helpt je je individualiteit vast te houden in groepssituaties. Bevordert een gevoel van gemeenschap, saamhorigheid en samenwerking.

Saved By The Animals! (Gered door de dieren!)

Saved By The Animals eerste hulp essence is een krachtig emotioneel ondersteunend hulpmiddel in tijden van psychische, emotionele en spirituele disbalans.
Deze formule bevat vijf dierenessences:
• Dove (Duif) – Zorgt voor vredigheid en kalmte.
• Turtle (Zeeschildpad) – Voor emotionele & psychische bescherming.
• Buffalo (Buffel) – Helpt om te aarden.
• Eagle (Adelaar) – Helpt contact te maken met het goddelijke.
• Elephant (Olifant) – Om te aarden en voor spirituele openheid.

Protection (Bescherming)

Protection combinatie-essence is een krachtig hulpmiddel wanneer je moet omgaan met emotioneel heftige situaties, omstandigheden en mensen.
Deze formule bevat drie dierenessences:
• Turtle (Zeeschildpad) – Voor emotionele & psychische bescherming.
• Armadillo (Gordeldier) – Voor gezonde bepantsering en persoonlijke veiligheid.
• Skunk (Stinkdier) – Geeft steun bij het handelen uit zelfbescherming.

Joyful Work (Vreugdevol Werk)

Joyful Work combinatie-essence is een krachtig hulpmiddel om geluk en voldoening uit het dagelijks werk te putten.
Deze formule bevat drie dierenessences:
• Otter – Bevordert speelsheid en blijheid.
• Beaver (Bever) – Voor productiviteit en creativiteit.
• Squirrel (Eekhoorn) – Voor integratie van werk en spel.

Animal Essences kopen

Animal Essences zijn los te bestellen op  starremediesshop.nl

Bent u Ondernemers, professional of therapeut, en bent u geïnteresseerd in producten van Star Remedies. Registreer u via het registratie formulier voor bedrijven en voor therapeuten & professionals, het registratie formulier voor professionals.

Visa Mastercard American Express Diners Club Discover
Alle prijzen zijn inclusief BTW
menuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram