Star Remedies Logo
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Star Remedies Logo
Home » De onderlinge relaties tussen bach bloesems door Dietmar Krämer
Edward Bach ondekte de werking van Bach Bloesem Essences.

DE ONDERLINGE RELATIES TUSSEN BACH BLOESEMS DOOR DIETMAR KRÄMER

De relaties tussen bach bloesem essences en huidzones

Na jarenlange onderzoekingen heeft Dietmar Krämer het lichaam verdeeld in 243 huidzones, die elk corresponderen met een bach bloesem essences. Edward Bach behandelde al patiënten met kompressen met Bach-bloesems. Bach vond dat de methode zo eenvoudig mogelijk moest zijn. “Als ik honger heb, ga ik de tuin in en pluk een krop sla. Als ik bang ben, neem ik een dosis Mimulus”. De huidzone-therapie van de Bach-bloesems maakt de behandeling nog eenvoudiger. De in aanmerking komende essences laat zich rechtstreeks van het lichaam aflezen – alleen op grond van de lokalisatie van de klachten. Regelmatig komen er mensen, die last ervaren van een “spastische darm”, die een onaangename plek geeft op de linkerkant van de buik. De huidzone is Mimulus. Door te behandelen met b.v. kompressen of crème op deze plek, verdwijnt de onaangename plek en ervaart degene geen last meer van de darmen te hebben.

 

De relatie tussen bach bloesem essences en meridianen

Bij het innemen van complete sporen traden vaak reacties op die niet met de theorie achter de Bach-bloesemtherapie konden worden verklaard, maar wél met de acupunctuurleer en de theorie achter homeopathie. Dietmar Krämer is systematisch de gevolgen, die inname van de hele sporen met zich meebrachten, te onderzoeken. Zo merkte hij b.v. dat de negatieve gemoedstoestanden in weerwil van het innemen van de juiste essences voortdurend verslechterden – een reactie die alleen uit de homeopathie bekend is. Zo trad er bijvoorbeeld een verbetering op in een Olive-gesteldheid bij inname van Olive en Impatiens; bij gelijktijdige inname van Impatiens, Olive en Oak werd de toestand alsmaar slechter. Als je kijkt naar de overeenkomst tussen het Impatiens-spoor en de levermeridiaan is een belangrijke indicatie van deze meridiaan: uitputtingstoestanden, terwijl het Impatiens-spoor in het kort kan worden omschreven als het bloesemspoor van fysieke overbelasting en roofbouw plegen op het lichaam. Duidelijk zal zijn dat één spoor nooit ingenomen mag worden, alleen een sporencombinatie met de uitwendige essences volgens de Cyclus der veranderingen.

De door Dr. Bach beschreven 38 archetypische negatieve zielsconcepties gelden ook voor andere niveaus van therapeutische werkzaamheid. Na vele onderzoekingen ontdekte Krämer dat er 38 edelstenen werken op mentaal niveau en 38 etherische oliën op emotioneel niveau.De verschillende lichamen van de mens en de daarop werkende geneesmethoden.

De relatie tussen bach bloesem essences en chakra’s

Gebleken is dat de chakra’s de controlecyclus van de energie in de meridianen aanstuurt: dit is een tot dusver nog niet ontdekt aspect van de functie van de chakra’s. Dr. Bach is dus op zoek geweest om een geneeswijze te vinden voor chronische ziekten. De methode van Dietmar Krämer behandelt chronische klachten. De mogelijkheden met remedies lijken echt onbegrensd. Vaak wordt er ook beweerd…. Heb je een diepe somberheid zonder herkenbare oorzaak, kan kun je die en die essences nemen. Uit de lange tijd dat ik met essences werk is gebleken dat er wel 19 gemoedstoestanden zijn waaruit diepe somberheid zonder herkenbare oorzaak kunnen komen. Een goede en analytische anamnese is daarom ook van groot belang. Zelf ben ik de medewerkster van hem en gezamenlijk hebben we het C.I.N.T., het internationaal centrum voor nieuwe therapieën opgericht, en worden er in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Nederland en België opleidingen hierin gegeven.

 

Rekening houden met de relaties tussen de bloesems

Via betrekkingen tussen de bloesems onderling valt te bepalen welke bloesem de oppervlakkige kant van een klacht en welke de diepere oorzaak bestrijkt. Zodoende komt er een hiërarchische indeling tot stand die de toekomstige therapie bepaalt. Dat is een heel belangrijk hulpmiddel, vooral wanneer de patiënt blijkbaar een groot aantal bloesems nodig heeft en men niet weet waar te beginnen. Zijn de feitelijke klachten weggenomen, dan is volgens deze indeling na te gaan, welke verborgen negatieve zielsconcepten tot de bestaande klachten hebben geleid. Op die manier kunnen we desgewenst de therapie, met bewustzijnsverruiming als doel, voortzetten.

 

Diagnose volgens de huidzones van de bach-bloesems

Bij elk bloesemmiddel horen zones op de huid, te vergelijken met de voetreflexzones. Bij negatieve stemmingen treden op die plaatsen veranderingen in de energetische structuur op, veelal samengaand met pijn of sensibiliteitsstoornissen. Op die manier kunnen we, zuiver op grond van de plaats bloesemdiagnoses stellen.

Toepassingen van de bach bloesems op de huid

Door rechtstreekse toepassing van de desbetreffende bloesems ( in verdunde samenstelling) op de ontregelde zones kunnen we het effect van de bloesems aanzienlijk vergroten. Op deze manier herstellen niet alleen negatieve stemmingen zich heel wat sneller dan bij inname van druppels, maar ook lichamelijke klachten verdwijnen veelal onmiddellijk na het aanbrengen van de bloesems op de huid. De Bach-bloesemtherapie is dan ook niet alleen hygiëne voor de ziel voor de “harmonisering van de psyche”, zoals ze vaak wordt aanbevolen, maar ook een therapie ter behandeling van lichamelijke klachten.

Objectieve diagnosemogelijkheden

Tussen de Bach-bloesemsporen enerzijds, die voortvloeien uit de onderlinge relaties tussen de Bach-bloesems, en de acupunctuurmeridianen anderzijds bestaan directie correspondenties. Uiteindelijk zijn meridiaan en Bach-bloesemsporen manifestaties van hetzelfde principe, maar dan op twee verschillende trillingsniveaus. Dit gegeven levert een heel scala van nieuwe diagnostische en therapeutische mogelijkheden op. Zo kunnen we uit het verloop van de meridiaan bijvoorbeeld afleiden welke bloesemsporen we nodig hebben. Hetzelfde geldt voor de Chinese meridiaanklok, die bij klachten die telkens op een bepaald tijdstip optreden, aanknopingspunten biedt voor de keuze van de juiste Bach-bloesems. Met behulp van nieuwe test- en therapiepunten op de door Dietmar Kramer ontdekte maanlijnen, de tegenhangers van de acupunctuurmeridianen op een nog fijnstoffelijker niveau, kunnen we een objectieve Bach-bloesemdiagnose stellen, juist in gevallen die wat moeilijker diagnosticeerbaar zijn. Op deze manier herstellen niet alleen negatieve stemmingen zich heel wat sneller dan bij inname van druppels, maar ook lichamelijke klachten kunnen veelal sneller verdwijnen na het aanbrengen van de bloesems op de huid.

Ondersteunt bij

  • Emotionele stemmingsklachten
  • Problemen met verandering
  • Aanpassen aan nieuwe situaties
  • Vrees met bekende en onbekende oorzaak
  • Emotionele overbelasting
  • Negatief persoonlijk zelfbeeld
  • Emotionele trauma’s

Behandeling en Resultaat

Het grondig aanpakken van emotionele disbalansen die door de jaren heen zijn opgebouwd, gaan niet binnen enkele dagen weg. De stelregel die gehanteerd wordt is het aantal jaren dat je ergens last van hebt, het aantal maanden duurt voordat het probleem is opgelost.

Anamnese

Het is ten alle tijden belangrijk om altijd een goede diagnose te stellen en zo te beoordelen waardoor de emotionele problemen zijn ontstaan. Hierdoor kan men grondig te werk gaan met emoties en het oplossen van de aanwezige emotionele problemen.

 

De mens centraal

Bij de bach bloesem therapie staat de mens centraal en niet het symptoom. Bach essences zijn in staat om de onderliggende problemen van het disbalans aan te pakken. Bach bloesem essences en bach bloesem therapie veranderen negatieve gemoedstoestanden in positieve eigenschappen.

 
BACH BLOESEM ESSENCES EN BACH BLOESEM THERAPIE VERVANGEN GEEN ARTS OF MEDISCH SPECIALIST. HET IS ALTIJD NOODZAKELIJK OM EERST UW ARTS TE RAADPLEGEN.
Visa Mastercard American Express Diners Club Discover
Alle prijzen zijn inclusief BTW
menuchevron-downwarning linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram