Star Remedies Logo
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Star Remedies Logo
Home » Disclaimer

DISCLAIMER

Disclaimer NL
De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Star Remedies B.V. en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder mijn toestemming.

De door Star Remedies B.V. verstrekte informatie en afbeeldingen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op deze website geplaatst, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. Star Remedies B.V. streeft ernaar om de website constant te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds actueel is.

De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik deze website. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, zijn niet door Star Remedies B.V. ingericht en worden niet door Star Remedies B.V. gemaakt.

Star Remedies B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie, informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of informatie van of via een website die naar een website verwijst en informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.

Disclaimer EN
The content of the website, including but not limited to: the texts, images, design, brands and domain names, are the property of Star Remedies B.V. and are protected by copyright and intellectual or industrial property rights that exist under applicable law. It is not permitted to reproduce or make available the website or any part thereof without my permission.

The by Star Remedies B.V. information and images provided have been placed on this website with the greatest possible care, but the accuracy and completeness cannot be guaranteed. Star Remedies B.V. strives to maintain and update the website constantly, but cannot guarantee that the content of this website will still be up-to-date after some time or when this website is consulted.

The information on this website can always be changed without notice. The visitor to the website is responsible for the use of this website. The websites that can be visited from this website are not owned by Star Remedies B.V. furnished and are not provided by Star Remedies B.V. made.

Star Remedies B.V. therefore accepts no liability for damage in connection with the use of this website and the information (or the inability to use it), including damage caused by viruses or inaccuracy or incompleteness of information, information on or via a website referred to on the website reference is made, or information from or via a website that refers to a website and information that is placed on the website without prior consultation with us.

Visa Mastercard American Express Diners Club Discover
Alle prijzen zijn inclusief BTW
menuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram