Star Remedies Logo
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Star Remedies Logo

SEVEN ESSENTIALS – 7 VIBRATIONAL ESSENCES

Seven Essentials

De 7 Essentials zijn bijzondere essences. Zo werken ze op spiritueel niveau. Even ter vergelijking: bloesem essences bevatten het trillingsgetal van de bloesems waarvan ze zijn gemaakt. Ze werken op emotioneel niveau. De Essentials daarentegen werken op spiritueel niveau, een niveau dat gaat over bewustwording en de directe oerbron. Micha maakte ze, niet zozeer voor de individuele mens, maar voor de mensheid. Hij zag dat de beschavingen die deze wereld vroeger kende en die opeens verdwenen waren, ons als mens zo ontzettend veel zouden kunnen leren over hoe we met de wereld zouden moeten omgaan. Hij was nog jong toen hij al zag hoe de wereld eraan toe is, dat de mens haast geen beschaving meer kent. De 7 Essentials laat de mens terugkeren naar de fundering van de mensheid waar innerlijke beschaving en innerlijke wijsheid in thuishoren, maar ook kennis, want die is overal aanwezig, je moet er alleen een vorm aan kunnen geven. Alwetende kennis. Vergeleken daarmee kun je onze tegenwoordige kennis typeren als ‘plastic’, oftewel ‘nep’. Dit gaat over de waarheid!

Ook de reden waarom je de Essentials toedient aan een cliënt of aan jezelf is een andere dan bij de bloesemessences. Je doet het niet om een individueel probleem of emotie waaraan je wilt werken, nee, met deze werk je aan het herstel van de waarde waar de mens voor staat. Ze zijn bijvoorbeeld heel goed in te zetten bij mensen die de Bachbloesems voorbij zijn. Of wanneer iemand bezig is met de innerlijke wijsheid waarvan hij weet dat hij die in zich heeft, maar niet lukt om die te ontwikkelen. Maar dat zijn slechts een voorbeelden. Je dient het vooral toe op intuïtie, waarbij je ervan uitgaat dat ieder mens z’n levenspad in eigen tempo loopt. In de loop van een therapie zul je zelf aanvoelen wanneer het goed is ze voor te schrijven of zelf te gaan gebruiken.

Essential 1 – Machu Picchu

Innerlijke wijsheid
Machu Picchu, Peru, is bekend van de Inca’s. De westerse wereld is geneigd dit volk te veroordelen om hun manier van offeren, maar het is beter om onze ogen te openen voor hun grote wijsheid. Ze woonden in een enorm onherbergzaam gebied. De tocht ernaartoe is een heel zware. De indianen die Machu Picchu hebben gebouwd, hadden maar een beperkte hoeveelheid bronnen tot hun beschikking, maar desondanks wisten ze een bloeiende beschaving te creëren. Ze hadden zelfs stromend water! Het is een heel heilige en zeer krachtige plek. Deze mensen beschikten over een innerlijke wijsheid die wij vandaag de dag helaas niet meer kennen doordat we zo ver van onze innerlijke encyclopedie verwijderd zijn geraakt. Deze innerlijke wijsheid zorgt ervoor dat je goed kunt overleven.

Essential 2 – Taj Mahal

Innerlijke compassie
De Taj Mahal is al heel lang een object voor verliefde paartjes. Het is eigenlijk een mausoleum dat een van de heersers van India liet bouwen voor zijn overleden vrouw. Het staat symbool voor de enorme hoeveelheid liefde en passie die hij voor haar had en materialiseerde in de Taj Mahal. Voor Micha was het duidelijk: daar moest hij een essence van maken. De mensheid heeft behoefte aan compassie en begrip voor de ander. Nu overheersen ongeduld, haat en nijd. Dat zie je niet alleen terug op mondiaal of landelijk niveau, maar is ook te herkennen in bedrijfsculturen. Laten we meer compassie voor elkaar hebben!

Essential 3 – Uluru

Innerlijke verbinding met alle levende wezens (het godsstuk in éénieder)
Uluru is de Ayers Rock in het midden van Australië, oftewel de heiligste plek van de Aboriginals. Het is de rots waar al hun voorouders wonen. Deze rots mag eigenlijk niet beklommen worden, maar helaas respecteren veel toeristen deze regel niet. Voor de Aboriginals is de essentie van de rots hun geloof dat hun voorouders daar zullen terugkeren naar de aarde en met hen in contact zullen treden. De Aboriginals zijn een zeer wijs volk. Helaas is die wijsheid door de westerse wereld grof miskend door deze mensen in vervlogen tijden te laten heropvoeden bij blanke gezinnen en hen zo hun eigenwaarde te ontnemen. Ze moesten ‘wit’ worden en ‘witte’ gedachten krijgen. Van oorsprong leven Aboriginals met en van het land, ze hebben heel veel respect voor alles wat leeft. Essential 3 staat voor de plek waar de connectie met alle levende wezens samenkomt. Ook Essential 2 staat voor verbinding, maar met het accent op compassie. Bij Essential 3 gaat het om het besef dat je niet alleen bent maar altijd in contact met iedereen staat. Je ziet een alleenstaande grote rots in de middle of nowhere die volledig in verbinding is met de rest van de wereld.

Essential 4 – Chichén Itzá

Innerlijke beschaving
Chichén Itzá was een van de belangrijkste steden van de Maya’s. De Maya’s waren op alle fronten verder in hun ontwikkeling dan wij momenteel zijn. Denk aan genezing, onderwijs, constructie en energieopwekking. Ze kenden een heel diepe innerlijke beschaving en wisten hoe ze een civilisatie het best konden runnen. De innerlijke beschaving is opgebouwd uit de cultuur die ze hadden en hun knowhow, alles was doorspekt met beschaving.

Essential 5 – Paaseiland

Innerlijke toewijding
De inheemse bevolkingsgroep van Paaseiland is de Rapa Nui. Het eiland stond vroeger vol met palmbomen die overvloedig kokosnoten voortbrachten. De beschaving van de Rapa Nui werd steeds groter en kenmerkte zich door de verering van hun voorouders. Ze maakten voor hen kolossale beelden, waar het eiland vol mee staat. De meeste beelden zijn vier meter hoog, maar een van de beelden is zelfs veertien meter hoog. Ze wegen gemiddeld wel tien ton. Elk beeld staat symbool voor de innerlijke toewijding om hun beschaving en dus hun volk groot te maken. Daar slaagden ze helemaal in. Hun beschaving kwam tot ongekende bloei en het volk werd steeds groter. De keerzijde van dit proces was echter dat hun hulpbronnen, zoals water en voeding, onder druk kwamen te staan en langzamerhand opraakten, want het eiland is relatief klein. Uiteindelijk is de bevolking daardoor uitgestorven. Toewijding is waar dit eiland voor staat. In onze maatschappij werken de meeste mensen voornamelijk om geld te verdienen en kennen ze geen toewijding meer. Deze Essential is gemaakt om daar een kentering in te brengen.

Essential 6 – Pyramides van Gizeh

Innerlijke overleving en wilskracht
Het bijzondere van de Egyptenaren is dat ze heel lang hebben overleefd in een omgeving die niet bepaald ideaal was voor de bouw van piramides. Ze plaatsten die in de middle of nowhere. Tijdens de bouw haalde de bevolking hun voedsel bij de Nijloevers vandaan, die bekendstonden om de hoge voedsel- opbrengsten. Alles kenmerkt hun enorme overlevingskracht, echte wilskracht. Duizenden jaren later staan de piramides er nog steeds, uitgelijnd met de sterren van een sterrenbeeld. Het zijn krachtige voorbeelden van innerlijke overleving. Ze geven mensen innerlijke overlevingskracht. Daarbij gaat het niet om overleven op, bij wijze van spreken, droog brood. Nee, dit is een mentale kwestie die draait om doorzettingsvermogen!

Essential 7 – Atlantis

Innerlijke evolutie

  • Liefde en respect voor alles dat leeft
  • Is tot stand gekomen door alle zes Essentials energetisch te combineren
  • Ervaring: trilt los wat er op diep niveau vastzat op gebied van emoties en patronen

Deze essence heeft te maken met liefde en respect voor alles wat leeft. Zij is tot stand gekomen door alle zes Essentials met elkaar te combineren en heeft als effect dat los trilt wat er op diep niveau vastzit aan emoties en bijbehorende patronen. Micha heeft deze essence gemaakt omdat het niet meer mogelijk is om Atlantis fysiek te bezoeken, want dit rijk ligt op de zeebodem. Het was eens een Utopia op aarde, waar geen oorlog, haat of andere negatieve uitingen bestonden. De bevolking had een innerlijke evolutie doorgemaakt, waardoor ze deze niet meer nodig hadden. Door de zes eerder gemaakte Essentials te combineren wist Micha dat hij op Atlantis was uitgekomen. Hij omschrijft de werking zo: ‘In elke fase van je leven kom je in een andere kamer, maar je zult eerst de kamer moeten ordenen voordat je de deur daar naartoe kunt openen. Soms kunnen mensen die deur niet vinden. Met Essential 7 bespoedig je dat proces en kun je jezelf gaan ontwikkelen.’

7 Essentials – Geschiedenis

De Seven Essentials zijn niet zomaar essences. Ze hebben heel veel te maken met de ‘Oerbron’, en daardoor kunnen ze enorm heftig werken. Nu is ‘Oerbron’ misschien voor sommigen een wat vaag begrip en het is niet zo gemakkelijk uit te leggen. Eigenlijk komt het erop neer dat er geen woorden zijn om dit begrip uit te drukken. Om toch een poging te wagen: het gaat om de beschaving vanuit de kern. Vanuit de Bron. Nogmaals: dit zijn alleen maar woorden en de Seven Essentials gaan veel verder dan dat.

Micha Meuwessen adviseert dan ook om bij het kiezen van deze essence vooral gebruik te maken van je gevoel. Hij heeft deze essences gemaakt omdat hij zag dat de wereld heel snel achteruit holt doordat mensen steeds minder beschaving kennen. Dat leidt er volgens hem toe dat er roofbouw wordt gepleegd op de aarde en misbruik wordt gemaakt van haar gulle gaven. De leefomgeving van alles wat zich op de aarde bevindt wordt vergiftigd. Micha ziet het daarom als de hoogste prioriteit dat er bewustwording op gang komt – een bewust- wording die je als mens in essentie al bij je draagt maar die wakker moet worden.

Een mooi voorbeeld is een vergelijking tussen het vormgeven van je leven en het bouwen van een huis. Voor het laatste zorg je dat je de juiste bouwmaterialen voorhanden hebt, zoals beton en specie. Behalve de muren en de ramen is het ook belangrijk dat je er een dak op plaatst. Als het huis klaar is kun je graffiti gebruiken om de buitenmuren vol te kliederen of je brengt een subtiele laag verf aan. Het is een keuze. Zo kun je je leven opbouwen met alles wat daarin nodig is om te functioneren in de maatschappij: een opleiding, werk, je familie- en vriendenkring. Je kunt daaraan toevoegen dat je vloekend door het leven gaat of dat je altijd een warm woord voor de ander overhebt. Er is altijd een keuze.

Micha pleit ervoor om terug te gaan naar de fundering van de mensheid, dat is de plek waar ook innerlijke beschaving en innerlijke wijsheid in thuishoren. Kennis is overal aanwezig, maar het is de kunst om deze te concretiseren, om deze een vorm te geven. Kennis zorgt voor de aanleg van verschillende verbindingen in je hersenen zodat daar cellen gaan samenwerken. Want je hebt verbindingen nodig om kennis te bevatten.

Een voorbeeld van de werking van een van de Seven Essentials is die van de Taj Mahal, die voor innerlijke compassie staat. Als je ziet hoe mensen met elkaar omgaan, dan valt het je op dat wie iets voor een ander doet, daar meestal een wederdienst voor verwacht. Dit patroon speelt zich vaak zelfs op een onbewust niveau af. ‘Voor niets gaat de zon op’ is een gevleugeld gezegde. Volgens Micha zijn we hierin voorbij geschoten aan ons doel als mens. Zo repareren we scheuren in het huis terwijl we eigenlijk de fundering zouden moeten aanpakken. Deze diepe gedachten brachten Micha ertoe om de Seven Essentials te maken. En het is naar zijn idee de hoogste tijd, want waarden en normen brokkelen in hoog tempo af. Zo erg dat de mensheid bezig is met zelfvernietiging. Er zijn haat, onbegrip en gebrek aan passie.

Het viel Micha op dat als hij aan mensen vroeg of ze plezier hadden in hun werk, hij steevast als antwoord kreeg dat ze dat beslist niet hadden, maar dat ze geld wilden of moesten verdienen. Het werd hem duidelijk dat die mensen de verkeerde afslag in hun leven hadden genomen. Toen kwam de gedachte in hem op om iets te maken dat aan de fundering van het mens-zijn werkt. Het was september 2010.

De 7 Essentials zijn bijzondere essences. Zo werken ze op spiritueel niveau. Even ter vergelijking: bloesemessences bevatten het trillingsgetal van de bloesems waarvan ze zijn gemaakt. Ze werken op emotioneel niveau. De Essentials daarentegen werken op spiritueel niveau, een niveau dat gaat over bewustwording en de directe oerbron. Micha maakte ze, niet zozeer voor de individuele mens, maar voor de mensheid. Hij zag dat de beschavingen die deze wereld vroeger kende en die opeens verdwenen waren, ons als mens zo ontzettend veel zouden kunnen leren over hoe we met de wereld zouden moeten omgaan. Hij was nog jong toen hij al zag hoe de wereld eraan toe is, dat de mens haast geen beschaving meer kent. De 7 Essentials laat de mens terugkeren naar de fundering van de mensheid waar innerlijke beschaving en innerlijke wijsheid in thuishoren, maar ook kennis, want die is overal aanwezig, je moet er alleen een vorm aan kunnen geven. Alwetende kennis. Vergeleken daarmee kun je onze tegenwoordige kennis typeren als ‘plastic’, oftewel ‘nep’. Dit gaat over de waarheid!

Ook de reden waarom je de Essentials toedient aan een cliënt of aan jezelf is een andere dan bij de bloesemessences. Je doet het niet om een individueel probleem of emotie waaraan je wilt werken, nee, met deze werk je aan het herstel van de waarde waar de mens voor staat. Ze zijn bijvoorbeeld heel goed in te zetten bij mensen die de Bachbloesems voorbij zijn. Of wanneer iemand bezig is met de innerlijke wijsheid waarvan hij weet dat hij die in zich heeft, maar niet lukt om die te ontwikkelen. Maar dat zijn slechts een voorbeelden. Je dient het vooral toe op intuïtie, waarbij je ervan uitgaat dat ieder mens z’n levenspad in eigen tempo loopt. In de loop van een therapie zul je zelf aanvoelen wanneer het goed is ze voor te schrijven of zelf te gaan gebruiken.

Als kind was Micha al anders dan de andere kinderen op school. Hij was hoogsensitief en zoals zo vaak met dergelijke kinderen het geval is, werd hij gepest. Dat was een reden dat hij school niet leuk vond. De andere reden was dat hij wat hij er leerde gewoon niet interessant vond.

Op de middelbare school dacht hij dat er veel meer in het leven moest zijn dan wat hij daar voorgeschoteld kreeg. Hij vond het allemaal zo kunstmatig. En hij vroeg zich bij alles af wat nou werkelijk de waarheid was. Ook nu vraagt hij zich dat nog geregeld af wanneer hij nieuwsberichten hoort. Hij las een keer een artikel over buitenaards leven. Daarbij werd gesteld dat de National Security NSA in Amerika onder druk heeft vrijgegeven dat ze contact hebben gehad met buitenaards leven. Voor Micha is het duidelijk: onze samenleving is gebouwd op fictie. Vroeger werd nog gesteld dat de kerk alwetend was, maar die tijd is voorgoed voorbij. In 1867 beschreef James Clerk Maxwell op mathematische wijze de AM-frequentie. Pas in 1887 toonde Heinrich Hertz de AM-golven in zijn laboratorium. Door deze ontdekking kwamen mensen te weten wat er aan de andere kant van de wereld gebeurde.

Wanneer Micha dat gegeven doortrekt naar de tegenwoordige tijd, dan komt hij tot de conclusie dat de mensheid nu juist heel veel informatie wordt onthouden. Tegenwoordig heeft iedereen bij wijze van spreken alle informatie tot zijn beschikking, maar die informatie wordt wel gescreend. Hoe verder de tijd vordert, hoe minder toegang we krijgen tot werkelijke informatie, dus over hoe de zaken écht in elkaar zitten. Het komt erop neer dat mensen in een soort angst- en onzekerheidsbox terechtkomen. En dat terwijl de werkelijkheid zo groot is en mensen het recht zouden moeten hebben hun eigen stuk in het leven te ontdekken.

Om deze redenen is zijn visie dat de tijd nu rijp is om ‘werkelijke’ kennis openbaar te maken: kennis over wie we echt zijn en waar we vandaan komen. Net als toen de mens voor de eerste keer een radio kreeg en zich daardoor meer bewust werd van de wereld om zich heen. Een soortgelijk proces is nu weer nodig, maar dan met andere, echte informatie.

De Seven Essentials gaan over de ‘waarheid’, zoals Micha die heeft opgevangen bij de zeven wereldwonderen. Daarbij zegt hij uitdrukkelijk dat het niet om de bouwwerken op zich gaat, zoals over de Eiffeltoren of de brug over de Po. Dat zijn slechts technische hoogstandjes. Nee, bij de wereldwonderen gaat het om de intentie waarmee ze zijn gebouwd. Ze zijn kenmerkend voor de mensheid. En dat is de reden dat hij ermee aan de slag wilde. Bovendien wist hij dat hij daarmee kon bewerkstelligen wat hij voor ogen had: grotere bewustwording voor de mensheid. Daarvoor maakt hij gebruik van de gave waarmee hij geboren is. Zo wist hij als kind al wanneer hij kennismaakte met anderen of ze zuiver waren in hun bedoelingen of niet.

Overigens zijn bijzondere gaven een eigenschap van zijn familie, want zijn grootvader was in staat om natuurgeesten in de tuin waar te nemen en was erg met ze verbonden. Zijn opa zei in 2004 al tegen hem: ‘Micha, gebruik je gaven voor de mensheid, het zit namelijk in je.’ Die boodschap heeft wat bij Micha in gang gezet. Destijds niet bewust, maar later wel. Nu is het vanzelfsprekend geworden dat hij dit werk doet en hij vindt het geweldig wat hij ermee kan bereiken. Door de boodschap van zijn opa is hij zich ervan bewust geworden dat wat hij kan maken zo veel invloed heeft op mensen dat ze er beter van worden, zowel in fysiek als in spiritueel opzicht. Het zijn geen lapmiddelen in de trant van ‘er is een scheur in de muur en die ga ik dichtmaken’. Nee, met de Seven Essentials ga je terug naar de basis. Micha geeft aan dat zijn hele intentie gericht is op de mensheid en dat hij daar ook niet altijd iets voor terug hoeft te krijgen. Het geeft hem enorm veel voldoening als hij iets maakt waar een ander zoveel mee kan.

Een van de redenen dat hij ooit kwantumfysica is gaan studeren, was het element van de spiritualiteit die erin zat. Dat was onbewust zijn grote leidraad. De overbrugging van het materiële naar het onbewuste is in de kwantumfysica aanwezig en is ook aan te tonen. Micha verwacht dat de bewijsstukken ervoor steeds dichterbij zullen komen. Altijd leerden we dat elke actie een gevolg heeft, en ook dat er altijd maar één antwoord mogelijk is. Die gedachte is achterhaald en dat kunnen we terugvinden in de natuur. De natuur bestaat uit wat je ziet, maar ook uit wat je niet ziet. Net als emoties: ze zijn aanwezig, maar je ziet ze niet.

Vanuit deze gedachte maakt Micha essences. Ook Maan heeft hij gemaakt, een van de Star Remedies. Daarvan zegt hij: ‘De maan laat zich zo duidelijk zien, ik weet dat die laat zien wat diep in de ziel zit.’

Visa Mastercard American Express Diners Club Discover
Alle prijzen zijn inclusief BTW
menuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram