Star Remedies Logo
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Star Remedies Logo
Home » Onze Merken » Bloesem essences uit Nederland en de Wereld » Californische FES Flower Essences F.E.S. uit Californië

CALIFORNISCHE FES FLOWER ESSENCES

Californian FES Flower Essences

Sinds 1978 worden er in Californië (VS) de F.E.S. (Flower Essence Services) bloesems geprepareerd en verspreid over de gehele wereld. De essences worden gemaakt door Patricia Kaminski en Richard Katz . De F.E.S. heeft zijn eigen essences ontwikkeld. Dit zijn allemaal andere bloesems als die door Dr. E. Bach zijn ontdekt, deze werken ook op andere gebieden als de 39 Engelse essences.

De F.E.S. bloesems zijn uitstekend geschikt voor toepassing in deze moderne tijd en maken deze geneeswijze niet alle toegankelijk voor zieken, maar zorgen tevens dat men een spirituele groei kan maken. De F.E.S. bloesems voldoen aan de hoogste graad van zuiverheid en kwaliteit. Het zijn bloesems met een diepe innerlijke werking en kracht.

Eenvoudig online bestellen via de online winkel

CALIFORNIAN FES FLOWER ESSENCES overzicht

ALOË VERA
Geeft emotionele ondersteuning met betrekking tot herstel van de levensenergie, wanneer men zich opgebrand of uitgeput voelt, draagt bij om creatieve energie te integreren met gevoelens die in het hart zitten. Draagt bij wanneer teveel energie is uitgegeven. Goed voor de workaholic.
ALPINE LILY
Ter emotionele ondersteuning voor vrouwen, die acceptatie van de eigen vrouwelijkheid gegrond in een diepe ervaring van het vrouwelijke lichaam willen ervaren. Draagt bij aan herstel van te abstracte of geestelijke beleving van de vrouwelijke identiteit, niet goed met het lichaam verbonden zijn, vervreemding en/of afwijzing van de vrouwelijke organen en deze zien als “minderwaardig”
ANGEL’S TRUMPET
Ter emotionele ondersteuning van geestelijke overgave aan de dood of diepgaande transformaties; Draagt bij aan een opening voor diepe zielsveranderingen. Helpt bij vrees voor de dood; Er wordt weerstand ervaren tegen het loslaten van het leven of bij het overgaan van de drempel naar de geestelijke wereld; ervaren van het ontkennen van de realiteit van de geestelijke wereld.
ANGELICA
Ter emotionele ondersteuning die zich beschermd en begeleid voelen door geestelijke wezens, speciaal bij overgangservaringen zoals geboorte en dood.
Ervaart een gevoel van isolement, afgesloten van geestelijke leiding en bescherming.
ARNICA
Draagt bij ter emotionele ondersteuning voor herstel van etherische energie na hevige schrik of emotionele of fysieke mishandeling of verwaarlozing , draagt bij om de verbinding te handhaven met iemands hogere Zelf en met levengevende, vormende krachten. Draagt bij om de verbinding te handhaven met het hogere Zelf of spirituele ego, deze verbinding is vaak verbroken bij hevige schrik of emotionele of fysieke mishandeling of verwaarlozing.
BABY BLUE EYES
Ter emotionele ondersteuning van kinderlijke onschuld en vertrouwen; draagt bij aan zich thuis voelen in de wereld, zich lekker voelen in zichzelf, gesteund, geliefd en verbonden met de spirituele wereld. Ervaart gedrag als verdedigend, onzekerheid, cynisch wantrouwen met betrekking tot de wereld; vervreemding van het Hoger Zelf; ervaart gebrek aan steun van de vader tijdens de jeugd.
BASIL
Ter emotionele ondersteuning van integratie van seksualiteit, liefde en spiritualiteit in relaties en wanneer deze krachten worden gezien als tegengestelde polariteiten, voor conflicten in relaties over seksuele en emotionele kwesties.
BLACK COHOSH
Draagt bij in de emotionele ondersteuning  voor moed om de confrontatie van corrupte en dreigende situaties aan te gaan in plaats van zich terug te trekken. Ervaren gevangen te zijn in relaties of levensstijlen die corrupt, verslavend en/of gewelddadig zijn; donkere, verzamelde emoties.
BLACK- EYED SUSAN
Draagt bij aan emotionele ondersteuning door een diepgaand inzicht te geven, draagt bij aan het transformerende licht van het bewustzijn in de “donkere” aspecten van onze ziel te brengen; Ervaart het vermijden om naar begraven emoties te kijken.
BLACKBERRY
Draagt bij aan het vertalen van gedachten in activiteit, draagt bij aan de creatieve kracht van het denken aan te wenden, om het gevoel van traagheid of vastzitten te overwinnen. Ter emotionele ondersteuning voor groei en uitbreiding.
BLEEDING HEART
Ter emotionele ondersteuning en draagt bij aan de bevrijding van emotionele bindingen, laat de liefde in vrijheid bestaan; voor hen die ervaren zich te veel vereenzelvigen, ervaren zich vast te klemmen en ervaren te bezitterig zijn met degenen die ze liefhebben. Draagt bij om het hart van binnenuit te versterken en nieuw leven te geven. Behulpzaam bij het verlies van een geliefde of een beëindiging van een relatie.
BORAGE
Draagt bij aan opgewekte moed, ter emotionele ondersteuning om met vertrouwen gevaar en uitdaging tegemoet zien; Draagt bij om zwaarmoedige gevoelens, ontmoediging of droefheid te overwinnen. Borage – al eeuwen een favoriet kruid, oude kennis verhaalt dat: “borage moed brengt” en “borage maakt dat het hart blij wordt”. Voor diegenen die ervaren “ontmoedigd” te zijn of een “zwaar hart” hebben, doordat ze de geest opheft en kracht en moed brengt.
BUTTERCUP
Ter emotionele ondersteuning om de waarde van je gaven te kennen, draagt bij je licht met anderen delen, voor verlegenheid en het wegcijferen van jezelf. Laat je een waardering van je eigenwaarde ervaren.
CALENDULA
Ondersteund en draagt bij aan innerlijk luisteren, de essentiële boodschap van anderen horen, voor degenen die wel de woorden maar niet de bedoeling van anderen horen. Wanneer men ervaart te scherp te zijn met woorden.
CALIFORNIA PITCHER PLANT
Verandert instinctieve krachten in wat echt menselijk is; Draagt bij in de wereld te staan met moed en kracht. Wanneer je ervaart bang te zijn voor de instinctieve krachten van het zelf of hiermee niet meer verbonden bent. Draagt bij aan aardse vitaliteit.
CALIFORNIA POPPY
Ter emotionele ondersteuning voor een uitgebalanceerde innerlijke ontwikkeling, weten dat echt goud in het hart is. Draagt bij om betovering voor “spirituele glamour” te overwinnen, of het rusteloos zoeken buiten jezelf.
CALIFORNIA WILD ROSE
Ter emotionele ondersteuning voor vitaliteit, verjonging, enthousiasme, betrokkenheid bij het leven, tegen apathie en moeilijkheden met de verpersoonlijking. Deze eenvoudige, lieflijke roos bloeit vroeg in de zomer in bossen en langs rivieroevers. Draagt bij om liefde te begrijpen als een verlossende activiteit, één die apathie, onverschilligheid, of pessimisme verandert en draagt bij om zielen actief, positief en zorgzaam voor het leven op aarde te laten worden.
CALLA LILY
Draagt bij ter emotionele ondersteuning aan helderheid over de seksuele identiteit, seksuele zelf-acceptatie. Ervaart verwarring, tweeslachtigheid over seksualiteit/geslachtsidentiteit.
CANYON DUDLEYA
Draagt bij aan de emotionele ondersteuning ter levendige geestelijke en emotionele energie; Ervaart uitbundige en charismatische aanwezigheid. Ontvankelijk voor psychische of paranormale invloeden, overdreven emotionele reactie op psychische ervaringen.
CAYENNE
Draagt bij aan het katalyseren van veranderingen, ontbrandt de wil, draagt bij verder te gaan naar de volgende fase, ondersteund emotioneel tegen het gevoel van vast te zitten, ervaren gevangen te zijn door gewortelde gewoonten en luiheid.
CHAMOMILE
Ter emotionele ondersteuning van innerlijke rust en objectiviteit, draagt bij aan de bevrijding van emotionele spanningen; tegen nerveusheid, emotionele verwarring en bevorderd een goede gezonde slaap. Draagt bij  om een stralend zonnevlecht-centrum te verkrijgen en om meer in balans met het gevoelsleven te komen.
CHAPARRAL
Draagt bij aan emotionele reiniging, speciaal gedurende de slaap. Ter emotionele ondersteuning voor het in contact brengen van diepere niveaus van bewustzijn en begrip. Voor mensen die met gif bedekte emoties, bij een chaotische innerlijke wereld en drugs-verslaving ervaren.
CHRYSANTHEMUM
Geeft een verschuiving van het persoonlijke ego naar een hogere spirituele identiteit; Ter emotionele ondersteuning van zielsverbinding met wat werkelijk eeuwig is.
Vrees voor het ouder worden en het sterven; ervaren zich overdreven vast te houden aan jeugdigheid, rijkdom of beroemd zijn; ervaren gehecht te zijn aan materiële waarden.
CORN
Gegrond zijn, verbinding met de Aarde speciaal met de voeten, stabiliteit, evenwicht tussen hemel en aarde en in sociale relaties, overwinnen van desoriëntatie en spanning, speciaal in steden.
COSMOS
Draagt bij om tijdens het spreken helder en duidelijk de gedachten te kunnen verwoorden; Draagt bij aan levendige capaciteiten in denken en spreken.
Mensen ervaren ongeorganiseerd spreken en niet kunnen focussen in communicatie; overenthousiast spreken, overweldigt worden door teveel ideeën.
DANDELION
Emotionele ondersteuning die snijdt door emotionele blokkades, draagt bij in het opheffen van spanning, draagt bij in herstel van geestelijke helderheid, speciaal behulpzaam samen met intens lichaamsgericht werken.
DEER BRUSH
Ter emotionele ondersteuning bij onschuldig van gevoel, geeft zuiverheid van hart en bedoelingen, draagt bij in het brengen van duidelijkheid aan degenen die vanuit onbewuste motieven handelen.
DILL
Draagt bij aan de verwerking en integratie van veel indrukken en ervaringen, voor het gevoel overweldigd en over gestimuleerd te zijn door de vaart van het leven. Overgevoelig voor de omgeving.
DOGWOOD
Vriendelijk en beleefd in relaties; duidelijkheid van gevoel wanneer je afstemt op spirituele bronnen, draagt bij aan het loslaten van verhardende en beperkende emotionele trauma’s, welke diep in het lichaam worden vastgehouden; ondersteund om te vergeven.
EASTER LILY
Innerlijke zuiverheid van de ziel, draagt speciaal bij in het helpen met de integratie van seksualiteit en spiritualiteit. Draagt bij in het gevoel dat seksualiteit onzuiver, onrein is te verbreken; geeft emotionele ondersteuning bij innerlijke conflicten over seksualiteit.
ECHINACEA
Ervaar integriteit tot in de kern; de mogelijkheid om contact te maken met een vaste kern in zichzelf en speciaal bij moeilijke uitdagingen dit contact te behouden. Geschokte gevoelens door een diep trauma of door misbruik; ervaren niet meer in staat zijn een gevoel van waardigheid te vinden in zichzelf; diepe verbreding.
EVENING PRIMROSE
Emotionele ondersteuning om emotionele warmte en in het hier en nu zijn ervaren; in staat zijn om verbintenissen in relaties aan te gaan. Ervaren zich afgewezen en ongewenst te voelen; ervaringen in het verleden van seksueel misbruik (geestelijk of lichamelijk), ervaren het vermijden van verbintenissen in relaties; ervaren vrees voor het ouderschap; seksuele en emotionele gevoelsonderdrukking.
FAIRY LANTERN
Ter emotionele ondersteuning van een gezonde ontwikkeling; Draagt bij aan het accepteren van verantwoordelijkheden als een volwassen persoon. Ervaren onvolwassenheid, hulpeloosheid, behoeftig zijn, afhankelijkheid, emotionele onderdrukking.
FAWN LILY
Emotionele ondersteuning ter acceptatie van en betrokkenheid bij de wereld, in staat zijn om spirituele gaven met anderen te delen. Ervaren gedragingen als terugtrekken, isolement, zelf-bescherming; overgevoelig, overontwikkelde spiritualiteit in vergelijking met de sociale ontwikkeling.
FILAREE
Ter emotionele ondersteuning van het laten gaan van zorgen, het zien van de grotere werking van de bestemming in het leven, draagt bij voor degenen die gevangen raken in kleine zorgen.
FORGET-ME-NOT
Draagt bij aan de bewustzijn van de karmische verbindingen in onze persoonlijke relaties en met degenen in de geestelijke wereld; draagt bij aan het opmerkzaam zijn voor de subtiele gebieden. Ervaren eenzaamheid en gebrek aan bewustzijn van spirituele verbindingen met anderen; ervaart spiritueel isolement.
FUCHSIA
Draagt bij aan het ervaren en begrijpen van geblokkeerde emoties, om zich emotioneel te kunnen uiten, speciaal bij emotionele
onderdrukking die gevoeld wordt als spanning, psychosomatische ziekten of valse emotionaliteit.
GARLIC
Reiniging van vrezen en bezorgdheid, draagt bij je kalm en vertrouwd te voelen tegenover anderen. Helpt emotioneel te ondersteunen om onzekerheden, een zenuwachtig gevoel, plankenkoorts en ongerustheid te overwinnen. Helpt emotioneel ook je te ondersteunen als je vrezen ervaart en slap te voelen of gemakkelijk te beïnvloeden bent als gevolg van te weinig vitaliteit.
GOLDEN EAR DROPS
Draagt bij om inzicht in lastige, moeilijke herinneringen en emoties uit de kinderjaren en helpt met het loslaten hiervan; Draagt bij het verband zien tussen oude trauma’s en tegenwoordige problemen.
GOLDEN YARROW
Helpt je emotioneel te ondersteunen om duidelijk aan anderen laten zien wie je bent, speciaal de gevoelige en kwetsbare aspecten van jezelf. Draagt bij wanneer je door overgevoeligheid jezelf terug trekt uit het sociale leven; jezelf gemakkelijk kwijtraakt of jezelf verhard om met gevoeligheden om te kunnen gaan.
GOLDENROD
Draagt bij in het helpen dat je eerlijk te zijn tegenover je Hogere Zelf in sociale relaties. Emotionele ondersteuning voor degenen die interpersoonlijke barrières scheppen, of een onjuiste persoonlijkheid aannemen, speciaal door de druk van de groep of de sociale verwachtingen.
HIBISCUS
Ter emotionele ondersteuning van ontwikkeling van warmte en ontvankelijkheid in vrouwelijke seksualiteit; Draagt bij aan de integratie van zielenwarmte en lichamelijke gevoelens. Helpt bij te dragen als je niet in staat bent om je te verbinden met je eigen seksualiteit, ervaart een gebrek aan warmte en vitaliteit, vaak veroorzaakt door vroegere seksuele uitbuiting of misbruik.
HOUND’S TONGUE
Helpt de geest bij te dragen met het verkrijgen van spiritueel inzicht, als je ervaart de wereld te materialistisch zien; Ter emotionele ondersteuning voor het veranderen van gevoelsbindingen en beperkende intellectuele gedachten.
INDIAN PAINTBRUSH
Helpt je emotioneel te ondersteunen bij het ontwaken van de kracht van de creatieve prikkel; draagt bij in levende energieke creativiteit en om de frustratie te overwinnen die vitale krachten belet zich om te zetten in creatieve ideeën.
INDIAN PINK
Draagt bij in het kalm en in het centrum blijven te midden van intense activiteit en/of hevige spanningen; Ter emotionele ondersteuning voor degenen die uit balans raken door wat er om hen heen gebeurt.
IRIS
Ter emotionele ondersteuning voor artistieke en creatieve inspiratie; Helpt bij te dragen om gevoelens van frustratie en beperktheid te overwinnen.
LADY’S SLIPPER
Draagt bij in de emotionele ondersteuning voor de integratie van het spirituele doel met het dagelijkse werk, brengt de spirituele kracht naar het basis chakra; draagt bij aan spirituele seksualiteit en geaarde spiritualiteit. Als je ervaart vervreemd te zijn van eigen innerlijke autoriteit, niet in staat zijn om hogere spirituele doelen met het werkelijke leven en werk te integreren; nerveuze uitputting, seksueel leeg zijn.
LARKSPUR
Ter emotionele ondersteuning van edelmoedigheid, altruïsme, leiderschap met een vreugdevol hart, als je plichtmatigheid ervaart, of een verlangen naar zelf-verheerlijking.
LAVENDER
Ter emotionele ondersteuning bij innerlijke vrede, verzachting, harmonische gevoelens, spirituele gevoeligheid, draagt bij tegen nerveuze overgevoeligheid en moeilijkheden met het integreren van spirituele invloeden.
LOTUS
Draagt bij aan spirituele openheid, meditatieve ontvankelijkheid.
LOVE-LIES-BLEEDING
Ter emotionele ondersteuning van het bewustzijn, de mogelijkheid om verder te gaan dan persoonlijke pijn, lijden of mentale pijniging door het vinden van de diepere bedoeling van dit lijden, waarbij we het persoonlijke los kunnen laten; Draagt bij aan medelevend bewustzijn met en aandacht hebben voor de bedoeling van pijn of lijden. Ervaart verergering van pijn en lijden als gevolg van isolement; diepe melancholie als gevolg van het te veel verpersoonlijken van de eigen pijn.
MADIA
Draagt bij aan concentratie, focus, aandacht voor ‘t detail, afwerken, ter emotionele ondersteuning voor de neiging om gemakkelijk afgeleid of verstrooid te zijn. Een uitstekende essence die bijdraagt voor helderheid, focus en een goed tegengif voor verstrooide geestestoestanden.
MALLOW
Draagt bij aan de mogelijkheid om vriendschappen te ontwikkelen, warmte naar anderen uitstralen, overwinnen van sociale onzekerheden. Voor degenen die ervaren barrières naar anderen te maken.
MANZANITA
Draagt bij ter emotionele ondersteuning bij waardering voor het fysieke lichaam en de fysieke wereld, draagt bij tegen tweeslachtigheid of een negatief oordeel over wat fysiek is. Voor een goede aarde binding; te gebruiken voor en na narcose, om de eenheid tussen lichaam en geest weer te herstellen.
MARIPOSA LILY
Ter emotionele ondersteuning voor ontvankelijkheid voor menselijke liefde, de band tussen moeder en kind, het genezen van gevoelens van vervreemding en niet meer geliefd zijn. De Mariposa Lily draagt bij voor kinderen als volwassenen.
MILKWEED
Draagt bij aan gezonde persoonlijke kracht en onafhankelijkheid. ter emotionele ondersteuning van extreme afhankelijkheid en emotionele onderdrukking, ervaart een verdoofd bewustzijn door drugs, alcohol of teveel eten; ervaart ook de behoefte te hebben om te ontsnappen aan zichzelf.
MORNING GLORY
Vitaliteit, alertheid, hulp om met oude en verslavende gewoonten te breken, tegen rusteloosheid, zenuwachtigheid, grillige energie.
MOUNTAIN PENNYROYAL
Draagt bij aan kracht en helderheid in gedachten; ter emotionele ondersteuning om de geest schoon te maken van negatieve gedachten, speciaal als ze van anderen zijn overgenomen, voor het afstoten van negatieve gedachten.
MOUNTAIN PRIDE
Ter emotionele ondersteuning van krijgshaftige kracht en zelf-bewustzijn met betrekking tot hindernissen en tegenspoed. Voor hen die ervaren terug te deinzen bij de uitdagingen van deze tijd. Draagt bij aan de innerlijke kwaliteit om een “geestelijke krijger” te zijn. Geeft spirituele moed, waardoor men in staat is om situaties te veranderen die ongunstig zijn en tegenwerken.
MUGWORT
Ter emotionele ondersteuning bij gevoeligheid voor ervaringen over de drempel (op “paranormaal” gebied), speciaal met betrekking tot dromen. Helpt om in evenwicht te blijven wanneer intuïtieve vermogens naar buiten komen.
MULLEIN
Ter emotionele ondersteuning om eerlijk te zijn voor jezelf, vervulling van iemands echte mogelijkheden; bij problemen om de mogelijkheden in het leven te verwerkelijken. Draagt bij wanneer je niet naar je innerlijke stern kunt luisteren.
NASTURTIUM
Draagt bij aan vitaliteit, stralende energie en warmte; emotioneel leven en kleur; helpt bij over-intellectualiteit, wanneer men ervaart opgedroogd te zijn of bij ontzieling; uitputting van de levenskracht.
NICOTIANA
Ter emotionele ondersteuning voor diep gecentreerde rust in het hart; draagt bij aan integratie van fysiek en emotioneel goed-voelen door een harmonieuze verbinding met de aarde en alle levende wezens.
OREGON GRAPE
Draagt bij aan emotionele ondersteuning van het ontwikkelen van vertrouwen, de goede wil van anderen erkennen. Draagt bij aan het overwinnen van vrezen met betrekking tot emotionele vijandigheid.
PENSTEMON
Draagt bij aan innerlijke kracht door tegenspoed; doorzettingsvermogen in relaties; ter emotionele ondersteuning aan het overwinnen van twijfel aan jezelf bij uitdagingen.
PEPPERMINT
Draagt bij om geestelijk wakker en alert te zijn. Ter emotionele ondersteuning bij het overwinnen van geestelijke luiheid.
PINK MONKEYFLOWER
Ter emotionele ondersteuning van zelf-acceptatie, emotionele openheid en eerlijkheid; moed om emotionele risico’s te nemen met anderen. Bij het ervaren van schaamte, schuld, minderwaardigheid, vrees voor intieme gevoelens en afwijzing, het verstoppen van het wezenlijke zelf voor anderen, gevoelens maskeren.
PINK YARROW
Ter emotionele ondersteuning voor emotionele kracht en balans; draagt bij aan het overwinnen van emotionele overgevoeligheid en overreactie, helpt degenen die psychische en emotionele energie absorberen.
POISON OAK
Ter emotionele ondersteuning voor openheid en kwetsbaarheid, draagt bij aan de mogelijkheid om intiem met iemand om te kunnen gaan en contact te maken. Ervaart vrees voor het intiem zijn, het beschermen van persoonlijke grenzen; de vrees voor schending of geweld; ervaart het vermijden van intimiteit door zich vijandig op te stellen.
POMEGRANATE
Draagt bij aan bevrijding van de creatieve vrouwelijke geest, helpt contact te maken met het Goddelijke Vrouwelijke bij vrouwen en met de “anima” bij mannen; versterkt vrouwelijke creativiteit en warmte vanuit het hart; bij een conflict tussen carrière en familie. Draagt bij aan een emotioneel  evenwicht tijdens de overgang.
PRETTY FACE
Schoonheid die van binnen naar buiten straalt; ter emotionele ondersteuning bij zelfwaardering in de juiste verhouding tot het uiterlijk. Ervaart zich lelijk voelen, zich op het uiterlijk afgewezen voelen, overgeïdentificeerd met het fysieke uiterlijk; ervaart ook niet in staat te zijn om de innerlijke schoonheid van de ziel door het lichaam naar buiten te laten komen.
PURPLE MONKEYFLOWER
Draagt bij aan innerlijke rust en helderheid wanneer men een spiritueel of paranormaal verschijnsel ervaart; ter emotionele ondersteuning om de moed te hebben om in de eigen spirituele ervaringen of leiding te vertrouwen; spiritualiteit gebaseerd op liefde in plaats van op vrees. ervaart vrees voor het occulte of voor elke spirituele ervaring; ervaart vrees voor vergelding of afkeuring wanneer men religieuze gewoonten van families of gemeenschappen loslaat.
QUAKING GRASS
Draagt bij aan groepsharmonie en samenwerking, samenvoegen van afzonderlijke ego’s, flexibel in het werken met anderen, om persoonlijke conflicten in groepssituaties te overwinnen; helpt de enkeling om in grotere groepen of in sociale structuren te werken.
QUEEN ANNE’S LACE
Draagt bij aan spiritueel inzicht en kunnen “zien”; integratie van psychische gaven met lagere energiecentra. Ervaart belemmering van het “zien”, niet willen zien hoe het is; projectie en gebrek aan objectiviteit in het psychisch bewustzijn; verstoorde helderziendheid.
QUINCE
Ter emotionele ondersteuning voor het ontwikkelen van de kracht van liefde, speciaal het vrouwelijke aspect; draagt bij om het “geloof” te overwinnen dat ontvankelijkheid en liefde “minder sterk” of “minder stoer” zijn.
RABBITBRUSH
Draagt bij alertheid, scherpe gewaarwording, een overzicht over alle details; het “grote geheel” zien; Ter emotionele ondersteuning voor degenen die door de bomen het bos niet meer zien, die overweldigd worden door te veel details.
RED CLOVER
Draagt bij aan gecentreerdheid en balans in emotioneel belaste groepssituaties, een tegengif voor schrik of hysterie; ter emotionele ondersteuning wanneer men te gemakkelijk beïnvloed wordt door schrik en andere groepsgedachten.
ROSEMARY
Draagt bij aan warme fysieke aanwezigheid; belichaming; levendige persoonlijkheid. Ervaart vergeetachtigheid, slecht geïncarneerd in het lichaam, gebrek aan warmte, slechte verbinding van de ziel-geest met het lichaam.
SAGE
Ter emotionele ondersteuning om de mogelijkheid om wijsheid uit levenservaringen te kunnen halen; draagt bij aan het vernieuwen en overzien van het levensproces vanuit een hoger perspectief. Ervaart de neiging om levenservaringen als noodlot te zien en als niet verdiend te beschouwen; het niet begrijpen van een hoger doel en hogere bedoeling van de gebeurtenissen in het leven.
SAGEBRUSH
Draagt bij aan het eerlijk naar je Hogere Zelf zijn, ter emotionele ondersteuning van laten gaan van wat niet essentieel of overbodig is, loslaten van valse zelfbeelden of verwachtingen over jezelf.
SAGUARO
Ontvankelijk voor ware geestelijke autoriteit; de mogelijkheid om van ouderen te leren; voor conflicten over autoritaire figuren, speciaal mannelijke krachtige figuren.
SAINT JOHN’S WORT
Draagt bij aan het vertrouwen in spirituele bescherming en begeleiding; helpt bij nare of verstorende dromen, ter emotionele ondersteuning voor degenen die te open, mededeelzaam en te kwetsbaar zijn. Verschaft een begrenzing en bescherming, speciaal bij over-ontwikkelde psychische- of verstoorde droom toestanden.
SCARLET MONKEYFLOWER
Ter emotionele ondersteuning voor moed om krachtige emoties te weerstaan en ze in balans te brengen, voor degenen die vrees ervaren voor en zich bedreigd voelen door diepe emoties; draagt bij aan integratie van het emotionele schaduw-zelf; directe en duidelijke communicatie over diepe gevoelens.
SCOTCH BROOM
Ter emotionele ondersteuning voor motivatie, volharding, accepteren van moeilijkheden als kansen voor groei en dienstverlening aan de wereld, draagt bij aan het overwinnen van pessimisme en wanhoop, speciaal met betrekking tot de verwachting van een negatieve wereld situatie.
SELF-HEAL
Ter emotionele ondersteuning bij zelfaanvaarding, zelfvertrouwen, vertrouwen in de innerlijke gezondheidscheppende krachten, versterking van het herstellingsvermogen.
SHASTA DAISY
Brengt verschillende ideeën samen in één gezamenlijk geheel; voor degenen die ervaren met een neiging tot verward zoeken, waarbij alles als losse onderdelen gezien wordt in plaats van als een geheel.
SHOOTING STAR
Draagt bij zich thuis te voelen op aarde en met anderen; het overwinnen van vervreemding voor hen die het gevoel hebben er niet bij te horen.
SNAPDRAGON
Draagt bij aan een levendige, dynamische energie; een gezond libido; verbale communicatie die emotioneel in evenwicht is.
Ervaart verbale agressie en vijandigheid; onderdrukte of verkeerd gerichte libido-energie; spanning bij de kaken.
STAR THISTLE
Draagt bij om te kunnen delen en voor gulheid, van jezelf iets kunnen weggeven, een innerlijk gevoel van overvloed; tegen gierigheid en om de vrees voor gebrek te overwinnen.
STAR TULIP
Ter emotionele ondersteuning voor innerlijke gevoeligheid en ontvankelijkheid, innerlijk luisteren; draagt bij om weerstand tegen het spirituele rijk te overwinnen, of weerstand tegen de zachtere, meer naar binnen gerichte kant van het Zelf. De Star Tulip is voor gevoeligheid en ontvankelijkheid. Doordat ze de vrouwelijke pool van de ontwikkeling van de ziel benadrukt, helpt deze remedie een groter vermogen bij te brengen om ontvankelijk te zijn, voor het luisteren naar anderen, of naar de stem van het innerlijke Zelf.
STICKY MONKEY FLOWER
Draagt bij aan bewust zijn van seksuele kwesties, integratie van gevoelens van menselijke warmte, liefde en seksualiteit. Ter emotionele ondersteuning voor het overwinnen van de vrees voor seksualiteit en intimiteiten.
SUNFLOWER
Draagt bij aan de ontwikkeling van individualiteit; ter emotionele ondersteuning voor het overwinnen van zowel egoïsme als onevenwichtige zelfverloochening. Voor het in evenwicht brengen van relaties met vader figuren en met het mannelijke principe in de ontwikkeling van de ziel.
SWEET PEA
Ter emotionele ondersteuning van sociale verantwoordelijkheid en sociale binding, draagt bij het overwinnen van sociale vervreemding of conflicten; bij vrees voor sociale verplichtingen. Geeft het gevoel dat je erbij hoort op aarde.
TANSY
Ter emotionele ondersteuning voor het nemen van beslissende actie om zijn/haar doel te bereiken; draagt bij aan het overwinnen van aarzelingen en trage besluiteloosheid.
TIGER LILY
Draagt bij aan samenwerking; hulp en onderlinge steun. Ter emotionele ondersteuning om vijandigheid en agressie om te zetten in positieve actie voor het welzijn van anderen. Aan het werk gaan voor wereld-evolutie.
TRILLIUM
Onbaatzuchtigheid, werken voor het algemeen welzijn, het opofferen van persoonlijke verlangens, het overwinnen van hebzucht en machtswellust. Ter emotionele ondersteuning voor hen die zich gebonden of teruggehouden voelen door lagere instincten als hebzucht en machtswellust.
TRUMPET VINE
Draagt bij aan vitaliteit, kleur en emotionele kracht in zelf-expressie, gezonde zelf-handhaving, om zwakheid en levenloosheid in uitdrukking te overwinnen, speciaal met spreken.
VIOLET
Ter emotionele ondersteuning om een gezonde relatie tot de groep kennen, openheid naar anderen; het overwinnen van schuchterheid en verlegenheid, speciaal in groepen. Voor personen die ervaren de neiging hebben zich terug te trekken of zich terughoudend op te stellen met betrekking tot sociale contacten.
YARROW
Draagt bij aan de versterking van het innerlijke licht en de aura tijdens negativiteit en disharmonie, geeft emotionele ondersteuning tegen overgevoeligheid en kwetsbaarheid.
YARROW ENVIROMENTAL SOLUTION
Een combinatie van Yarrow, Arnica en Echinacea. Een algemeen versterkende bloesem essence die bijdraagt om de invloeden van schadelijke technologische en negatieve omgevingen van de moderne wereld aan te kunnen. De Yarrow Environmental Solution geeft een emotionele ondersteuning in bescherming tegen ‘de etherische uitwerking van straling en van andere schadelijke giftige stoffen uit de omgeving.
YELLOW STAR TULIP
Ter emotionele ondersteuning van een gevoelig medeleven, af kunnen stemmen op de gevoelens en ervaringen van anderen; het kunnen spreken en genezen door gevoelige afstemming op anderen. Ervaart emoties als: ongevoelig voor het lijden van anderen; je niet bewust zijn van de gevolgen van je handelingen.
YERBA SANTA
Verademing bij emotionele spanning, spiritueel inzicht in emoties, voor emotionele beklemming, speciaal in de borst. Draagt bij aan het uiten van menselijke emoties, speciaal pijn en droefheid.
ZINNIA
Draagt bij aan gelach, blijheid, verlichting en bevrijding van spanning; een kinderlijke speelse houding ten opzichte van het leven; het innerlijke kind accepteren, ter emotionele ondersteuning voor mensen die te serieus zijn, bij saaiheid.

AUSTRALIAN BUSH FLOWER ESSENCES KOPEN

Australian Bush Flower Essences zijn los te bestellen op  starremediesshop.nl

Bent u Ondernemers, professional of therapeut en bent u geïnteresseerd in producten van Star Remedies. Registreer u via het registratie formulier voor bedrijven en voor therapeuten & professionals, het registratie formulier voor professionals.

Visa Mastercard American Express Diners Club Discover
Alle prijzen zijn inclusief BTW
menuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram