Bach bloesem Agrimony

Agrimony

Agrimony: Geestelijke kwelling, geheim gehouden zorgen, schijnbare opgewektheid, nare emoties tijdens het slapen.

Uitgebreide omschrijving

Bach bloesem Agrimony
Voor mensen die hun moeilijkheden en zorgen, innerlijke conflicten en kwellende gedachten verbergen achter Agrimony, een masker van opgewektheid en zorgeloosheid. Zij willen een onbekommerde, goede indruk naar buiten toe uitdragen onder het motto “keep smiling” en zullen hun materiële, beroeps- of gezondheidsproblemen niet toegeven ofwel sterk minimaliseren. Deze vriendelijke, vrolijke en graag geziene personen leven graag in een harmonische prettige omgeving en zijn uiterst gevoelig voor conflictsituaties en zullen alles doen om ruzies en confrontaties te vermijden. Om aan hun zorgelijke gedachten te ontsnappen of te voorkomen dat ze gaan tobben, storten ze zich in allerlei activiteiten, zoeken steeds het gezelschap op van anderen of proberen hun toevlucht te nemen tot het euforiserend effect van alcohol, drugs of sigaretten.

Belangrijk

Bach bloesem essences en bach bloesem therapie vervangen geen arts of medisch specialist. Het is altijd noodzakelijk om eerst uw arts te raadplegen.