Californische FES Flower Essences

Californische FES Flower Essences

Sinds 1978 worden er in Californië (VS) de F.E.S. (Flower Essence Services) bloesems geprepareerd en verspreid over de gehele wereld. De remedies worden gemaakt door Patricia Kaminski en Richard Katz . De F.E.S. heeft zijn eigen remedies ontwikkeld. Dit zijn allemaal andere bloesems als die door Dr. E. Bach zijn ontdekt, deze werken ook op andere gebieden als de 39 Engelse remedies.

De F.E.S. bloesems zijn uitstekend geschikt voor toepassing in deze moderne tijd en maken deze geneeswijze niet alle toegankelijk voor zieken, maar zorgen tevens dat men een spirituele groei kan maken. De F.E.S. bloesems voldoen aan de hoogste graad van zuiverheid en kwaliteit. Het zijn bloesems met een diepe innerlijke werking en kracht.

Eenvoudig online bestellen via de online winkel

ALOË VERA
Herstelt de levensenergie, wanneer men zich opgebrand of uitgeput voelt, helpt om creatieve energie te integreren met gevoelens die in het hart zitten. Wanneer teveel energie is uitgegeven. Goed voor de workaholic.
ALPINE LILY
Voor vrouwen, acceptatie van de eigen vrouwelijkheid gegrond in een diepe ervaring van het vrouwelijke lichaam.
te abstracte of geestelijke beleving van de vrouwelijke identiteit; niet goed met het lichaam verbonden zijn, vervreemding en/of afwijzing van de vrouwelijke organen en deze zien als “minderwaardig”
ANGEL’S TRUMPET
Geestelijke overgave aan de dood of diepgaande transformaties; geeft opening voor diepe zielsveranderingen.
angst voor de dood; weerstand tegen het loslaten van het leven of bij het overgaan van de drempel naar de geestelijke wereld; het ontkennen van de realiteit van de geestelijke wereld.
ANGELICA
Zich beschermd en begeleid voelen door geestelijke wezens, speciaal bij overgangservaringen zoals geboorte en dood.
een gevoel van isolement, afgesloten van geestelijke leiding en bescherming. naar boven
ARNICA
Herstelt etherische energie na shock of trauma, helpt om de verbinding te handhaven met iemands hogere Zelf en met levengevende, vormende krachten. Helpt het om de verbinding te handhaven met het hogere Zelf of spirituele ego, deze verbinding is vaak verbroken bij shock of trauma.
BABY BLUE EYES
Kinderlijke onschuld en vertrouwen; zich thuis voelen in de wereld, zich lekker voelen in zichzelf, gesteund, geliefd en verbonden met de spirituele wereld. Verdedigend, onzekerheid, cynisch wantrouwen met betrekking tot de wereld; vervreemding van het Hoger Zelf; gebrek aan steun van de vader tijdens de jeugd.
BASIL
Integratie van seksualiteit, liefde en spiritualiteit in relaties en wanneer deze krachten worden gezien als tegengestelde polariteiten, voor conflicten in relaties over seksuele en emotionele kwesties.
BLACK COHOSH
Moed om de confrontatie van corrupte en dreigende situaties aan te gaan in plaats van zich terug te trekken. Gevangen zijn in relaties of levensstijlen die corrupt, verslavend en/of gewelddadig zijn; donkere, verzamelde emoties.
BLACK- EYED SUSAN
Geeft een diepgaand inzicht, brengt het transformerende licht van het bewustzijn in de “donkere” aspecten van onze ziel; bij het vermijden om naar begraven emoties te kijken.
BLACKBERRY
Vertaalt gedachten in activiteit, wendt de creatieve kracht van het denken aan, om het gevoel van traagheid of vastzitten te overwinnen. Voor groei en uitbreiding.
BLEEDING HEART
Bevrijdt emotionele bindingen, laat de liefde in vrijheid bestaan; voor hen die zich te veel vereenzelvigen, zich vastklemmen en te bezitterig zijn met degenen die ze liefhebben. Helpt om het hart van binnenuit te versterken en nieuw leven te geven. Zeer behulpzaam bij het verlies van een geliefde of een beëindiging van een relatie.
BORAGE
Opgewekte moed, met vertrouwen gevaar en uitdaging tegemoet zien; om zwaarmoedige gevoelens, ontmoediging of droefheid te overwinnen. Borage – al eeuwen een favoriet kruid, oude kennis verhaalt dat: “borage moed brengt” en “borage maakt dat het hart blij wordt”. Voor diegenen die “ontmoedigd” zijn of een “zwaar hart” hebben, doordat ze de geest opheft en kracht en moed brengt. naar boven
BUTTERCUP
De waarde van je gaven kennen, je licht met anderen delen, voor verlegenheid en het wegcijferen van jezelf. Geeft een waardering van je eigenwaarde.
CALENDULA
Innerlijk luisteren, de essentiële boodschap van anderen horen, voor degenen die wel de woorden maar niet de bedoeling van anderen horen. Wanneer men te scherp is met woorden.
CALIFORNIA PITCHER PLANT
verandert instinctieve krachten in wat echt menselijk is; in de wereld staan met moed en kracht. Wanneer je bang bent voor de instinctieve krachten van het zelf of hiermee niet meer verbonden bent. Aardse vitaliteit.
CALIFORNIA POPPY
uitgebalanceerde innerlijke ontwikkeling, weten dat echt goud in het hart is. Om betovering voor “spirituele glamour” te overwinnen, of het rusteloos zoeken buiten jezelf.
CALIFORNIA WILD ROSE
Vitaliteit, verjonging, enthousiasme, betrokkenheid bij het leven, tegen apathie en moeilijkheden met de verpersoonlijking. Deze eenvoudige, lieflijke roos bloeit vroeg in de zomer in bossen en langs rivieroevers.Liefde begrijpen als een verlossende activiteit, één die apathie, onverschilligheid, of pessimisme verandert en helpt om zielen actief, positief en zorgzaam voor het leven op aarde te laten worden.
CALLA LILY
Helderheid over de seksuele identiteit, seksuele zelf-acceptatie. verwarring, tweeslachtigheid over seksualiteit/geslachtsidentiteit.
CANYON DUDLEYA
Levendige geestelijke en emotionele energie; uitbundige en charismatische aanwezigheid. Ontvankelijk voor psychische of paranormale invloeden, overdreven emotionele reactie op psychische ervaringen.
CAYENNE
Katalyseert veranderingen, ontbrandt de wil, verder gaan naar de volgende fase, tegen het gevoel van vast te zitten, gevangen door gewortelde gewoonten en luiheid.
CHAMOMILE
Innerlijke rust en objectiviteit, bevrijding van emotionele spanningen; tegen nerveusheid, slapeloosheid en emotionele verwarring, goed voor kinderen. Helpt om een stralend zonnevlecht-centrum te verkrijgen en om meer in balans met het gevoelsleven te komen. Het is een uitstekend middel voor kinderen die overstuur zijn. naar boven
CHAPARRAL
Emotionele reiniging, speciaal gedurende de slaap. Helpt met het in contact brengen van diepere niveaus van bewustzijn en begrip. Voor met gif bedekte emoties, bij een chaotische innerlijke wereld, bij drugs-verslaving.
CHRYSANTHEMUM
Geeft een verschuiving van het persoonlijke ego naar een hogere spirituele identiteit; zielsverbinding met wat werkelijk eeuwig is.
angst voor het ouder worden en het sterven; zich overdreven vasthouden aan jeugdigheid, rijkdom of beroemd zijn; gehecht aan materiële waarden.
CORN
Gegrond zijn, verbinding met de Aarde speciaal met de voeten, stabiliteit, evenwicht tussen hemel en aarde en in sociale relaties, overwinnen van desoriëntatie en stress, speciaal in steden.
COSMOS
Tijdens het spreken helder en duidelijk de gedachten kunnen verwoorden; levendige capaciteiten in denken en spreken.
Ongeorganiseerd spreken en niet kunnen focussen in communicatie; overenthousiast spreken, overweldigt door teveel ideeën.
DANDELION
Snijdt door emotionele blokkades, heft spanning op, herstelt geestelijke helderheid, speciaal behulpzaam samen met intens lichaamsgericht werken.
DEER BRUSH
Onschuldig van gevoel, geeft zuiverheid van hart en bedoelingen, brengt duidelijkheid aan degenen die vanuit onbewuste motieven handelen.
DILL
Verwerking en integratie van veel indrukken en ervaringen, voor het gevoel overweldigd en overgestimuleerd te zijn door de vaart van het leven. Overgevoelig voor de omgeving.
DOGWOOD
Vriendelijk en beleefd in relaties; duidelijkheid van gevoel wanneer je afstemt op spirituele bronnen, voor het loslaten van verhardende en beperkende emoties en trauma’s, welke diep in het lichaam worden vastgehouden; om te vergeven. naar boven
EASTER LILY
Innerlijke zuiverheid van de ziel, helpt speciaal met de integratie van seksualiteit en spiritualiteit. Het gevoel dat seksualiteit onzuiver, onrein is; innerlijke conflicten over seksualiteit.
ECHINACEA
integriteit tot in de kern; de mogelijkheid om contact te maken met een vaste kern in zichzelf en speciaal bij moeilijke uitdagingen dit contact te behouden. Geschokte gevoelens door een diep trauma of door misbruik; niet meer in staat zijn een gevoel van waardigheid te vinden in zichzelf; diepe verbreding.
EVENING PRIMROSE
Emotionele warmte en in het hier en nu zijn; in staat zijn om verbintenissen in relaties aan te gaan. Zich afgewezen en ongewenst voelen; ervaringen in het verleden van seksueel misbruik (geestelijk of lichamelijk), het vermijden van verbintenissen in relaties; angst voor het ouderschap; seksuele en emotionele gevoelsonderdrukking.
FAIRY LANTERN
Gezonde ontwikkeling; het accepteren van verantwoordelijkheden als een volwassen persoon. Onvolwassenheid, hulpeloosheid, behoeftig zijn, afhankelijkheid, emotionele onderdrukking.
FAWN LILY
Acceptatie van en betrokkenheid bij de wereld, in staat zijn om spirituele gaven met anderen te delen. Terugtrekken, isolement, zelf-bescherming; overgevoelig, overontwikkelde spiritualiteit in vergelijking met de sociale ontwikkeling.
FILAREE
Het laten gaan van zorgen, het zien van de grotere werking van de bestemming in het leven, voor degenen die gevangen raken in kleine zorgen.
FORGET-ME-NOT
Bewustzijn van de karmische verbindingen in onze persoonlijke relaties en met degenen in de geestelijke wereld; opmerkzaam zijn voor de subtiele gebieden. Eenzaamheid en gebrek aan bewustzijn van spirituele verbindingen met anderen; spiritueel isolement.
FUCHSIA
Ervaren en begrijpen van geblokkeerde emoties, om zich emotioneel te kunnen uiten, speciaal bij emotionele
onderdrukking die gevoeld wordt als spanning, psychosomatische ziekten of valse emotionaliteit. naar boven
GARLIC
Reiniging van angst en bezorgdheid, je kalm en vertrouwd voelen tegenover anderen. Om onzekerheden, nervositeit, plankenkoorts en ongerustheid te overwinnen. Angstig en slap of gemakkelijk te beïnvloeden als gevolg van te weinig vitaliteit.
GOLDEN EAR DROPS
Inzicht in pijnlijke herinneringen en emoties uit de kinderjaren en helpt met het loslaten hiervan; het verband zien tussen oude trauma’s en tegenwoordige problemen.
GOLDEN YARROW
Duidelijk aan anderen laten zien wie je bent, speciaal de gevoelige en kwetsbare aspecten van jezelf. Wanneer je door overgevoeligheid jezelf terug trekt uit het sociale leven; jezelf gemakkelijk kwijtraken of jezelf verharden om met gevoeligheden om te kunnen gaan.
GOLDENROD
Eerlijk zijn tegenover je Hogere Zelf in sociale relaties. Voor degenen die interpersoonlijke barrières scheppen, of een onjuiste persoonlijkheid aannemen, speciaal door de druk van de groep of de sociale verwachtingen.
HIBISCUS
Warmte en ontvankelijkheid in vrouwelijke seksualiteit; de integratie van zielewarmte en lichamelijke gevoelens. Niet in staat zijn om je te verbinden met je eigen seksualiteit, gebrek aan warmte en vitaliteit, vaak veroorzaakt door vroegere seksuele uitbuiting of misbruik.
HOUND’S TONGUE
Helpt de geest met het verkrijgen van spiritueel inzicht, de wereld te materialistisch zien; voor het veranderen van gevoelsbindingen en beperkende intellectuele gedachten. naar boven
INDIAN PAINTBRUSH
Het ontwaken van de kracht van de creatieve prikkel; levende energieke creativiteit; om de frustratie te overwinnen die vitale krachten belet zich om te zetten in creatieve ideeën.
INDIAN PINK
Kalm en in het centrum blijven temidden van intense activiteit en/of stress; voor degenen die uit balans raken door wat er om hen heen gebeurt.
IRIS
Artistieke en creatieve inspiratie; om gevoelens van frustratie en beperktheid te overwinnen.
LADY’S SLIPPER
De integratie van het spirituele doel met het dagelijkse werk, brengt de spirituele kracht naar het basis chakra; spirituele seksualiteit en geaarde spiritualiteit. Vervreemd van zijn eigen innerlijke autoriteit, niet in staat zijn om hogere spirituele doelen met het werkelijke leven en werk te integreren; nerveuze uitputting, seksueel leeg zijn.
LARKSPUR
Edelmoedigheid, altruïsme, leiderschap met een vreugdevol hart, voor plichtmatigheid, of een verlangen naar zelf-verheerlijking.
LAVENDER
Innerlijke vrede, verzachting, harmonische gevoelens, spirituele gevoeligheid, tegen nerveuze overgevoeligheid en moeilijkheden met het integreren van spirituele invloeden.
LOTUS
Spirituele openheid, meditatieve ontvankelijkheid.
LOVE-LIES-BLEEDING
Bewustzijn, de mogelijkheid om verder te gaan dan persoonlijke pijn, lijden of mentale pijniging door het vinden van de diepere bedoeling van dit lijden, waarbij we het persoonlijke los kunnen laten; medelevend bewustzijn met en aandacht hebben voor de bedoeling van pijn of lijden. Verergering van pijn en lijden als gevolg van isolement; diepe melancholie als gevolg van het te veel verpersoonlijken van de eigen pijn.
MADIA
Concentratie, focus, aandacht voor ‘t detail, afwerken, voor de neiging om gemakkelijk afgeleid of verstrooid te zijn. Een uitstekende remedie voor helderheid, focus en een goed tegengif voor verstrooide geestestoestanden.
MALLOW
De mogelijkheid om vriendschappen te ontwikkelen, warmte naar anderen uitstralen, overwinnen van sociale onzekerheden. Voor degenen die barrières naar anderen maken. naar boven
MANZANITA
Waardering voor het fysieke lichaam en de fysieke wereld, tegen tweeslachtigheid of een negatief oordeel over wat fysiek is. Voor een goede aarde binding; te gebruiken voor en na narcoses, om de eenheid tussen lichaam en geest weer te herstellen.
MARIPOSA LILY
Ontvankelijk voor menselijke liefde, de band tussen moeder en kind, het genezen van gevoelens van vervreemding en niet meer geliefd zijn. De Mariposa Lily is zowel goed voor kinderen als volwassenen.
MILKWEED
Gezonde persoonlijke kracht en onafhankelijkheid. Extreme afhankelijkheid en emotionele onderdrukking, verdoofd bewustzijn door drugs, alcohol of teveel eten; de behoefte om te ontsnappen aan zichzelf.
MORNING GLORY
Vitaliteit, alertheid, hulp om met oude en verslavende gewoonten te breken, tegen rusteloosheid, zenuwachtigheid, grillige energie.
MOUNTAIN PENNYROYAL
Kracht en helderheid in gedachten; maakt de geest schoon van negatieve gedachten, speciaal als ze van anderen zijn overgenomen, voor het afstoten van negatieve gedachten.
MOUNTAIN PRIDE
Krijgshaftige kracht en zelf-bewustzijn met betrekking tot hindernissen en tegenspoed. Voor hen die terugdeinzen bij de uitdagingen van deze tijd. Geeft de innerlijke kwaliteit om een “geestelijke krijger” te zijn. Geeft spirituele moed, waardoor men in staat is om situaties te veranderen die ongunstig zijn en tegenwerken.
MUGWORT
Gevoeligheid voor ervaringen over de drempel (op “paranormaal” gebied), speciaal met betrekking tot dromen. Helpt om in evenwicht te blijven wanneer intuïtieve vermogens naar buiten komen.
MULLEIN
Eerlijk zijn voor jezelf, vervulling van iemands echte mogelijkheden; bij problemen om de mogelijkheden in het leven te verwerkelijken. Wanneer je niet naar je innerlijke stern kunt luisteren. naar boven
NASTURTIUM
Vitaliteit, stralende energie en warmte; emotioneel leven en kleur; bij over-intellectualiteit, wanneer men opgedroogd is of bij ontzieling; uitputting van de levenskracht.
NICOTIANA
Diep gecentreerde rust in het hart; integratie van fysiek en emotioneel goed-voelen door een harmonieuze verbinding met de aarde en alle levende wezens.
OREGON GRAPE
Het ontwikkelen van vertrouwen, de goede wil van anderen erkennen. Het overwinnen van angst met betrekking tot emotionele vijandigheid.
PENSTEMON
Innerlijke kracht door tegenspoed; doorzettingsvermogen in relaties; overwinnen van twijfel aan jezelf bij uitdagingen.
PEPPERMINT
Om geestelijk wakker en alert te zijn. Voor het overwinnen van geestelijke luiheid.
PINK MONKEYFLOWER
Zelf-acceptatie, emotionele openheid en eerlijkheid; moed om emotionele risico’s te nemen met anderen. Schaamte, schuld, minderwaardigheid, angst voor intieme gevoelens en afwijzing, het verstoppen van het wezenlijke zelf voor anderen, gevoelens maskeren.
PINK YARROW
Emotionele kracht en balans; voor het overwinnen van emotionele overgevoeligheid en overreactie, voor degenen die psychische en emotionele energie absorberen.
POISON OAK
Emotionele openheid en kwetsbaarheid, de mogelijkheid om intiem met iemand om te kunnen gaan en contact te maken. Angst voor het intiem zijn, het beschermen van persoonlijke grenzen; de angst voor schending of geweld; het vermijden van intimiteit door zich vijandig op te stellen.
POMEGRANATE
Bevrijdt de creatieve vrouwelijke geest, maakt contact met het Goddelijke Vrouwelijke bij vrouwen en met de “anima” bij mannen; versterkt vrouwelijke creativiteit en warmte vanuit het hart; bij een conflict tussen carrière en familie. Geeft evenwicht tijdens de overgang. naar boven
PRETTY FACE
Schoonheid die van binnen naar buiten straalt; zelfwaardering in de juiste verhouding tot het uiterlijk. Zich lelijk voelen, zich op het uiterlijk afgewezen voelen, overgeïdentificeerd met het fysieke uiterlijk; niet in staat zijn om de innerlijke schoonheid van de ziel door het lichaam naar buiten te laten komen.
PURPLE MONKEYFLOWER
Innerlijke rust en helderheid wanneer men een spiritueel of paranormaal verschijnsel ervaart; de moed om in de eigen spirituele ervaringen of leiding te vertrouwen; spiritualiteit gebaseerd op liefde in plaats van op angst. Angst voor het occulte of voor elke spirituele ervaring; angst voor vergelding of afkeuring wanneer men religieuze gewoonten van families of gemeenschappen loslaat.
QUAKING GRASS
Groepsharmonie en samenwerking, samenvoegen van afzonderlijke ego’s, flexibel in het werken met anderen, om persoonlijke conflicten in groepssituaties te overwinnen; helpt de enkeling om in grotere groepen of in sociale structuren te werken.
QUEEN ANNE’S LACE
Spiritueel inzicht en kunnen “zien”; integratie van psychische gaven met lagere energiecentra. Belemmering van het “zien”, niet willen zien hoe het is; projectie en gebrek aan objectiviteit in het psychisch bewustzijn; verstoorde helderziendheid.
QUINCE
Voor het ontwikkelen van de kracht van liefde, speciaal het vrouwelijke aspect; om het “geloof” te overwinnen dat ontvankelijkheid en liefde “minder sterk” of “minder stoer” zijn.
RABBITBRUSH
Alertheid, scherpe gewaarwording, een overzicht over alle details; het “grote geheel” zien; voor degenen die door de bomen het bos niet meer zien, die overweldigd worden door te veel details.
RED CLOVER
Gecentreerdheid en balans in emotioneel belaste groepssituaties, een tegengif voor paniek of hysterie; wanneer men te gemakkelijk beïnvloed wordt door paniek en andere groepsgedachten.
ROSEMARY
Warme fysieke aanwezigheid; belichaming; levendige persoonlijkheid. Vergeetachtigheid, slecht geïncarneerd in het lichaam, gebrek aan warmte, slechte verbinding van de ziel-geest met het lichaam.
SAGE
De mogelijkheid om wijsheid uit levenservaringen te kunnen halen; het vernieuwen en overzien van het levensproces vanuit een hoger perspectief. De neiging om levenservaringen als noodlot te zien en als niet verdiend te beschouwen; het niet begrijpen van een hoger doel en hogere bedoeling van de gebeurtenissen in het leven.
SAGEBRUSH
Eerlijk naar je Hogere Zelf zijn, laten gaan van wat niet essentieel of overbodig is, loslaten van valse zelfbeelden of verwachtingen over jezelf. naar boven
SAGUARO
Ontvankelijk voor ware geestelijke autoriteit; de mogelijkheid om van ouderen te leren; voor conflicten over autoritaire figuren, speciaal mannelijke krachtige figuren.
SAINT JOHN’S WORT
Vertrouwen in spirituele bescherming en begeleiding; helpt bij angstige of verstorende dromen, voor degenen die te open, mededeelzaam en te kwetsbaar zijn. Verschaft een begrenzing en bescherming, speciaal bij over-ontwikkelde psychische- of verstoorde droom toestanden.
SCARLET MONKEYFLOWER
Moed om krachtige emoties te weerstaan en ze in balans te brengen, voor degenen die angst hebben voor en zich bedreigd voelen door diepe emoties; integratie van het emotionele schaduw-zelf; directe en duidelijke communicatie over diepe gevoelens.
SCOTCH BROOM
Motivatie, volharding, accepteren van moeilijkheden als kansen voor groei en dienstverlening aan de wereld, overwinnen van pessimisme en wanhoop, speciaal met betrekking tot de verwachting van een negatieve wereld situatie.
SELF-HEAL
Zelfaanvaarding, zelfvertrouwen, vertrouwen in de innerlijke gezondheidscheppende krachten, versterking van het herstellingsvermogen.
SHASTA DAISY
Brengt verschillende ideeën samen in één gezamenlijk geheel; voor degenen met een neiging tot verward zoeken, waarbij alles als losse onderdelen gezien wordt in plaats van als een geheel.
SHOOTING STAR
Zich thuis voelen op aarde en met anderen; het overwinnen van vervreemding voor hen die het gevoel hebben er niet bij te horen.
SNAPDRAGON
Levendige, dynamische energie; een gezond libido; verbale communicatie die emotioneel in evenwicht is.
verbale agressie en vijandigheid; onderdrukte of verkeerd gerichte libido-energie; spanning bij de kaken.
STAR THISTLE
Om te kunnen delen en voor gulheid, van jezelf iets kunnen weggeven, een innerlijk gevoel van overvloed; tegen gierigheid en om de angst voor gebrek te overwinnen.
STAR TULIP
Innerlijke gevoeligheid en ontvankelijkheid, innerlijk luisteren; om weerstand tegen het spirituele rijk te overwinnen, of weerstand tegen de zachtere, meer naar binnen gerichte kant van het Zelf. De Star Tulip is voor gevoeligheid en ontvankelijkheid. Doordat ze de vrouwelijke pool van de ontwikkeling van de ziel benadrukt, helpt deze remedie een groter vermogen bij te brengen om ontvankelijk te zijn, voor het luisteren naar anderen, of naar de stem van het innerlijke Zelf. naar boven
STICKY MONKEY FLOWER
Bewust zijn van seksuele kwesties, integratie van gevoelens van menselijke warmte, liefde en seksualiteit. Voor het overwinnen van de angst voor seksualiteit en intimiteiten.
SUNFLOWER
Ontwikkelt individualiteit; voor het overwinnen van zowel egoïsme als onevenwichtige zelfverloochening. Voor het in evenwicht brengen van relaties met vader figuren en met het mannelijke principe in de ontwikkeling van de ziel.
SWEET PEA
Sociale verantwoordelijkheid en sociale binding, helpt met het overwinnen van sociale vervreemding of conflicten; bij angst voor sociale verplichtingen. Geeft het gevoel dat je erbij hoort op aarde.
TANSY
Voor het nemen van beslissende actie om zijn/haar doel te bereiken; voor het overwinnen van aarzelingen en trage besluiteloosheid.
TIGER LILY
Samenwerking; hulp en onderlinge steun. Zet vijandigheid en agressie om in positieve actie voor het welzijn van anderen. Aan het werk gaan voor wereld-evolutie.
TRILLIUM
Onbaatzuchtigheid, werken voor het algemeen welzijn, het opofferen van persoonlijke verlangens, het overwinnen van hebzucht en machtswellust. Voor hen die zich gebonden of teruggehouden voelen door lagere instincten als hebzucht en machtswellust.
TRUMPET VINE
Vitaliteit, kleur en emotionele kracht in zelf-expressie, gezonde zelf-handhaving, om zwakheid en levenloosheid in uitdrukking te overwinnen, speciaal met spreken.
VIOLET
Gezonde relatie tot de groep kennen, openheid naar anderen; het overwinnen van schuchterheid en verlegenheid, speciaal in groepen. Voor personen die de neiging hebben zich terug te trekken of zich terughoudend op te stellen met betrekking tot sociale contacten.
YARROW
Versterking van het innerlijke licht en de aura tijdens negativiteit en disharmonie, tegen overgevoeligheid en kwetsbaarheid.
YARROW ENVIROMENTAL SOLUTION
Een combinatie van Yarrow, Arnica en Echinacea.
Een algemeen versterkende remedie om de invloeden van schadelijke technologische en negatieve omgevingen van de moderne wereld aan te kunnen. De Yarrow Eviromental Solution geeft een bescherming tegen ‘de etherische uitwerking van straling en van andere schadelijke giftige stoffen uit de omgeving. Goed om te gebruiken voor en na-blootstelling aan röntgen-stralen, X-rays, beeldschermen, vliegvelden, bij bijvoorbeeld bestraling tegen kanker en bij vervuiling van de omgeving zoals bij geopatische belasting en sterke elektromagnetische velden. De Yarrow Enviromental Solution helpt ook het immuun-systeem te versterken, vooral bij personen die snel last hebben van allergieën en chemisch producten.
YELLOW STAR TULIP
Gevoelig medeleven, af kunnen stemmen op de gevoelens en ervaringen van anderen; het kunnen spreken en genezen door gevoelige afstemming op anderen. Ongevoelig voor het lijden van anderen; je niet bewust zijn van de gevolgen van je handelingen.
YERBA SANTA
Verademing bij emotionele spanning, spiritueel inzicht in emoties, voor emotionele beklemming, speciaal in de borst. Helpt bij het uiten van menselijke emoties, speciaal pijn en droefheid.
ZINNIA
Gelach, blijheid, verlichting en bevrijding van spanning; een kinderlijke speelse houding ten opzichte van het leven; het innerlijke kind accepteren, voor mensen die te serieus zijn, bij saaiheid.