Manuka Health

Manuka Health

Manuka Health is leider op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar Manuka Honing. In nauwe samenwerking met Professor Thomas Henle hebben zij de wetenschappelijke meetmethode ontwikkeld waarmee één van de belangrijkste ingrediënten van Manuka Honing, Methylglyoxal (MGO), gemeten kan worden. Deze meetmethode is nu DÉ standaard opgelegd, vanuit de Nieuw Zeelandse overheid (NPI), aan alle Manuka honing producenten waarbij Methylglyoxal (MGO) de kwaliteitsgarantie is voor Manuka Honing.

Manuka Health, in samenwerking met de Universiteit van Dresden, heeft mede door de vooruitstrevende wetenschappelijke zienswijze en onderzoeksmethodes een nauwe samenwerking opgebouwd met onderzoekscentra in Japan (Universiteit van Kobe), de Verenigde Staten (UCLA), Groot Brittannië, Duitsland (Universiteit van Dresden), Australië en Nieuw Zeeland (Universiteit van Waikato). Hierbij is het zeer belangrijk om te weten dat de onderzoekscentra veel onderzoek doen naar de Manuka Honing van Manuka Health vanwege haar hoogwaardige kwaliteit en eigenschappen. Mede door de wetenschappelijke onderzoek- en testmethodes is de Manuka Honing van Manuka Health altijd gegarandeerd en gecertificeerd.

Manuka Health onderzoekt momenteel, in samenwerking met de diverse onderzoekscentra, de eigenschappen van Manuka Honing en de belangrijke rol van Methylglyoxal, de unieke kwaliteiten van de BIO30+ en BIO100+ Propolis uit Nieuw Zeeland (gemeten aan de hand van de CAPE inhoud). Daarnaast is Manuka Health constant bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten om zo de unieke kwaliteiten van de Nieuw Zeelandse flora en fauna te benutten voor onze gezondheid. Producten uit de persoonlijke verzorgingslijn en Cyclopower zijn de resultaten van veelvuldig onderzoek en nauwe samenwerking met vooraanstaande wetenschappers.

100% Toewijding

Given by Nature, Proven by Science. Manuka Health produceert een grote verscheidenheid aan 100% natuurlijke producten, allen gekenmerkt door hoogwaardige kwaliteit, moderne innovatie en door gebruik te maken van de unieke natuurlijke eigenschappen die uitsluitend voorkomen in de Nieuw Zeelandse flora en fauna. Mede door de zeer nauwkeurige wetenschappelijke methodes en inzichten, is Manuka Health in staat om alle kwaliteiten, die van nature voorkomen in de Manuka Honing en propolis, vanaf de bijenkorf tot aan het eindproduct over te brengen zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit of ingrediënten. Door gebruik te maken van de meest recente wetenschappelijke technieken zijn alle producten van Manuka Health 100% authentiek en onaangetast. Manuka Health garandeert dat de van nature aanwezige natuurlijke bestandsdelen net zo actief en krachtig zijn zoals deze waren in de bijenkorf. 100% toewijding; 100% echte producten.

Bestandsdelen meten = kwaliteit weten

Manuka Health is leider op het Manuka Honing vakgebied. Manuka Health is het eerste bedrijf in de wereld dat een zeer nauwkeurig, wetenschappelijk certificeringssysteem ontwikkelde. Het ontwikkelde wetenschappelijk certificeringssysteem is door de overheid van Nieuw Zeeland en de NPI aangewezen als DÉ standaard methode voor het certificeren van Manuka Honing. Door gebruik te maken van het wetenschappelijk certificatiesysteem is het mogelijk om de cruciale bioactieve stof; Methylglyoxal; te meten. De hoeveelheid Methylglyoxal wordt gemeten in mg/kg.

Het certificatiesysteem, ontwikkeld door Institute of Food Chemie aan de Technische Universiteit van Dresden in Duitsland onder leiding van professor Thomas Henle en Manuka Health, is nu dé verplichte meetmethode in Nieuw Zeeland vanuit overheidswegen. Professor Henle en zijn team waren de eerste om te documenteren dat de verbinding die in eerste plaats verantwoordelijk is voor de niet-peroxide zeer unieke activiteit van Manuka Honing Methylglyoxal was. Vanaf 2006 was de UMF waarde (unieke manuka factor) niet langer onbekend en staat nu bekend als Methylglyoxal. De ontdekker van de UMF waarde, Professor Peter Molan, kon het destijds niet identificeren echter kon hij wel vast stellen dat Manuka Honing zeer unieke eigenschappen bevatte.

Door het aanwezige dogma in de wereld van Manuka Honing, werd het meten op een feitelijke en aanwezige stof (Methylglyoxal) niet gewaardeerd.
Voordat Methylglyoxal was ontdekt, werden en worden Manuka Honingen tot op de dag van vandaag gemeten, wat een onnauwkeurige meetmethode is gebleken, op basis van de activiteit gecorreleerd aan oplossingen van phenol. Deze testmethodes zijn onnauwkeurig doordat de testresultaten veranderen door en onderhevig zijn aan temperatuurschommelingen, blootstellen aan zuurstof en UV blootstellingen.

Door de ontdekking van Methylglyoxal konden waardes in Manuka Honing eindelijk nauwkeurig en wetenschappelijk worden bepaald. Het meten van de aanwezigheid van Methylglyoxal is uitgeroeid tot DÉ standaard van laboratoria en producenten van Manuka Honing. De Nieuw Zeelandse overheid, NPI, heeft bepaald dat alle Manuka Honing afkomstig uit Nieuw Zeeland getest dient te worden op de aanwezigheid van Methylglyoxal.

Manuka Health blijft door middel van innovatieve productontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek leider op het gebied van Manuka Honing.

Lees meer over het meten van Manuka Honing en welke factoren een belangrijke rol spelen.

Thomas Henle

Gegarandeerde en Vertrouwde Kwaliteit

Manuka Health ontwikkelt, produceert en brengt zelf de producten op de markt om ervoor te zorgen dat er controle gehouden wordt over de kwaliteit gedurende het gehele proces van bijenkorf tot eindproduct. Alle producten van Manuka Health voldoen aan zeer strenge kwaliteits- en veiligheidsnormen die ervoor zorgen dat alle natuurlijke bio-actieve verbindingen bewaard en gehandhaafd worden. Manuka Health maakt gebruikt van zeer uitgebreide en nauwkeurige systemen om alle bestandsdelen te traceren van bijenkorf tot eindproduct.

Manuka Health test elke partij in haar ISO 17025-gecertificeerde laboratorium op de niveaus van diastase, DHA, HMF en methylglyoxal en de inhoud te controleren voordat deze verder wordt verwerkt in onze RMP-gecertificeerde, state-of-the-art faciliteit in Te Awamutu, Nieuw Zeeland

Manuka Health

MANUKA HONING — KWALITEITSBORGING

100% Originele Manuka Honing uit Nieuw Zeeland

Manuka Health New Zealand Ltd koopt uitsluitend manuka honing in die is gewonnen uit haar eigen bijenkorven of afkomstig is van externe imkers uit heel Nieuw-Zeeland. De honing wordt verwerkt, verpakt en gelabeld in de verwerkingsfaciliteit van Manuka Health in Weona Court, Te Awamutu.

Alle honingvaten ondergaan bij aankomst in de verwerkingsfaciliteit een ontvangstproces, waarbij visuele inspecties worden uitgevoerd, honingmonsters worden genomen en de herkomstdocumentatie van de manuka honing wordt gecontroleerd, zoals vereist door het Nieuw-Zeelandse Ministry of Primary Industries (MPI) – vereisten voor de verwerking van bijenproducten. Het gecertificeerde laboratorium van Manuka Health New Zealand Ltd test ter plekke monsters uit alle vaten. Bij de analyse wordt getest op o.a. methylglyoxal (MGO)- en dihydroxyaceton (DHA)-gehalte, hydroxymethylfurfural (HMF), diastase, DNA-analyse van manuka pollen,, vochtgehalte en microbiologische parameters. Nadat de ontvangst- en kwaliteitscontroles zijn voltooid, worden de honingvaten opgeslagen in de temperatuurgeregelde opslag van Manuka Health. De opgeslagen vaten worden regelmatig onderworpen aan steekproeven en testen om de kwaliteit van de honing te controleren en te waarborgen.

Het verwerken en verpakken van de manuka honing gebeurt in een batchproces. De Operations- en Planningteams selecteren honingvaten met de vereiste kwaliteitsparameters om ervoor te zorgen dat iedere batch honing voldoet aan de criteria voor vrijgave van het eindproduct. Tijdens de verwerking wordt de batch honing voortdurend gecontroleerd op kwaliteit, onder andere door visuele inspectie en analyse door het Operations Production-team.

Alle batches honing ondergaan strenge laboratoriumtests op locatie voordat ze worden vrijgegeven. Indien nodig worden extra monsters naar externe, door de Nieuw-Zeelandse accreditatieinstelling IANZ-gecertificeerde laboratoria gestuurd voor analyse.

Manuka honing moet voldoen aan de specificaties van het Ministry of Primary Industries (MPI) zoals uiteengezet in zijn richtlijndocument ‘Interim Labelling Guide for Manuka Honey’ van 31 juli 2014. De specificaties voor manuka honing omvatten o.a. de volgende parameters: kleur, geleidbaarheid, smaak, aroma, aanwezigheid van stuifmeel van het Manuka-type en de aanwezigheid van MGO en DHA.

De afzonderlijke batches honing worden vrijgegeven door het kwaliteitsborgingsteam. De criteria voor vrijgave zijn gebaseerd op de productiegegevens en het gegevensblad van de batch, de testresultaten van de batch en de herkomstdocumentatie. Hiermee wordt verzekerd dat de manuka honing voldoet aan de wettelijke en marktvereisten. Bij honing met een speciaal productkenmerk (bijv. MGO) moeten de resultaten voldoen aan de vrijgavecriteria volgens de kwaliteitscontrole voor dat kenmerk voordat de batch kan worden vrijgegeven. Kwaliteitscriteria voor vrijgave van honingproducten van Manuka Health worden opgesteld en bevestigd door de Manuka Health Group, onder meer ten aanzien van onderzoek en ontwikkeling, reglementering en kwaliteitsborging.

Het kwaliteitsborgingsteam verstrekt een analysecertificaat voor iedere batch honing. Het honingproduct wordt pas uit quarantaine vrijgegeven voor labeling en daarna verzending wanneer aan deze strenge kwaliteitsbeoordelingscriteria is voldaan.

Daarnaast neemt Manuka Health deel aan het E-Certificate of Official Assurances-programma, een webapplicatie waarmee de Nieuw-Zeelandse overheid (MPI) aan andere overheden garanties verstrekt ten aanzien van dierlijke en zuivelproducten die door Nieuw-Zeeland worden geëxporteerd. Dit e-certificaat wordt meegeleverd met iedere zending honing naar de EU en vele andere landen die verdragen hebben met Nieuw-Zeeland via de Overseas Market Access Requirements.

Manuka Health heeft momenteel de volgende certificeringen:

MHNZ Weona Court locatie:  RMP — Verwerking van bijenproducten, ISO 9001, BRC Mondiale standaard voor voedselveiligheid
MHNZ-laboratorium:   IANZ-gecertificeerd                                              ISO 17025

Daarnaast neemt Manuka Health deel aan het E-Certificate of Official Assurances-programma, een webapplicatie waarmee de Nieuw-Zeelandse overheid (MPI) aan andere overheden garanties verstrekt ten aanzien van dierlijke en zuivelproducten die door Nieuw-Zeeland worden geëxporteerd. Dit e-certificaat wordt meegeleverd met iedere zending honing naar de EU en vele andere landen die verdragen hebben met Nieuw-Zeeland via de Overseas Market Access Requirements.

Manuka Health New Zealand Ltd produceert met name monoflorale manuka honing.

Bij de productvrijgave van iedere batch honing worden de volgende testresultaten geëvalueerd om naleving van de criteria voor kwaliteitsvrijgave van honingproducten te waarborgen. Deze resultaten worden vervolgens samengevoegd in het Analysecertificaat dat door het kwaliteitsborgingsteam wordt verstrekt. Onze verpakkingen zijn BPA-vrij.

Informatie van Manuka Health over pesticiden en herbiciden met betrekking tot manuka honing

Manuka Health hanteert een strikt kwaliteitscontroleproces waarmee alle honing getest wordt op een aantal parameters waaronder microbiologische elementen, gifstoffen, suikers, pollen, vochtgehalte, smaak, kleur en enzymactiviteit. Op deze wijze wordt geborgd dat alle honing die bij onze verpakkingsfaciliteit binnenkomt, en alle batches die gereed zijn en de faciliteit verlaten, van de allerhoogste kwaliteit zijn.

In Nieuw-Zeeland staan wij bovendien onder toezicht van twee overheidsinstanties die regels stellen ter bescherming van bijen en voedselbronnen:

Het Nieuw-Zeelandse Ministry for Primary Industries (MPI) is verantwoordelijk voor het voedselveiligheidssysteem van het land; het stelt normen vast voor de voedselindustrie en monitort deze. MPI heeft een landelijk screeningprogramma waar Manuka Health – naast ons eigen batchmonitoringprogramma – ook aan deelneemt. Onderdeel 8.0 van de MPI Consolidated List of Tests for Animal Products geeft een gedetailleerde beschrijving van het programma voor het testen op chemische residuen dat ook van toepassing is op honing (en andere dierlijke producten zoals vlees, vis en zuivel). Klik voor meer informatie op deze link

De Nieuw-Zeelandse Environment Protection Authority (EPA) beschermt bijen en andere bestuivers zoals motten, vlinders, zweefvliegen en vogels door regels in te stellen ten aanzien van wanneer, hoe en waar insecticiden gebruikt mogen worden. In Nieuw-Zeeland gelden al jaren strikte regels ten aanzien van het gebruik van een klasse insecticiden die neonicotinoïden bevatten. Als milieutoezichthouder van Nieuw-Zeeland heeft de EPA de taak om deze risico’s te beheersen. Dit doet de autoriteit door regels te stellen voor het gebruik van neonicotinoïden inclusief speciale maatregelen die uitsluitend gericht zijn op het beschermen van bijen. Klik voor meer informatie op deze link

De belangrijkste maatregel voor het beschermen van onze manuka honing betreft de plaatsing van onze korven: wij kiezen afgelegen, ongerepte locaties op grote afstand van landbouwgrond. Hierdoor is het risico op aanwezigheid van herbiciden en pesticiden op deze locaties minimaal.

Manuka Health – Testcriteria analysecertificaat