Recovery Plus

Original Bach Flower Essences

Ainsworths Recovery Remedy PLUS is een samenstelling van acht essences, nl. :

  • Star of Bethlehem : geestelijke shock, lichamelijke shock, trauma, hersenschudding, kwetsbaar.
  • Rock Rose : schrik, paniek, uiterste vrees, crisissituaties, van schrik verlamd zijn, radeloosheid.
  • Impatiens : ongeduld, hectisch, prikkelbaar, uiterste geestelijke gespannenheid, innerlijke dwang.
  • Cherry Plum : vertwijfeling, vrees het verstand te verliezen, onbeheerstheid, tandenknarsen, nagelbijten, waanvoorstellingen, zielskwellingen, bedwateren.
  • Clematis : dagdromers, bewusteloosheid, onoplettendheid, kleine ongelukjes, niet kunnen concentreren, wensvoorstellingen.
  • Mimulus : angst met bekende oorzaak, gevoelig voor harde geluiden, agressie, koude, conflicten, verlegenheid, overgevoelig.
  • Aspen : vage, niet benoembare angst, ongegronde angst, ongerustheid, angstige voorgevoelens, nachtmerries.
  • White Chestnut : aanhoudende ongewenste gedachten, discussies in gedachten, gesprekken in gedachten, ‘grammafoonplaat-denken’, doorlopend moe.

Orginal Bach Flower 
Ontdekt en met groot succes gebruikt door wijlen Dr. Edward Bach wiens bloesemgeneeswijze is beschreven in vele boeken. Als u een shock of plotseling slecht nieuws krijgt, als u bedroefd bent, b.v. op een begrafenis; als u bevreesd of verward bent, zelfs in uiterste schrik of paniek zal de Recovery Remedy PLUS u helpen deze klachten of spanning te boven te komen. De Recovery Remedy PLUS ondersteund een doeltreffende behandeling tegen uit onverwachte gebeurtenissen voortgekomen spanning. Als b.v. thuis, buitenshuis of op straat een ongeluk is gebeurd kunnen de betrokkenen een of meer van de volgende emoties ervaren: shock, angst, schrik of paniek, zware geestelijke spanning, een gevoel van wanhoop, of een verdoofde, benevelde gemoedstoestand. In deze omstandigheden zou onmiddellijk een dokter moeten worden gehaald. De Recovery Remedy PLUS is niet bedoeld om de plaats van de medische zorg in te nemen, maar het bezit (reddings) mogelijkheden om voor de komst van de dokter de angst van de persoon te verlichten en te kalmeren.